Jako Klaster IT podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego na Pomorzu Zachodnim. Naszym kolejnym realizowanym projektem jest Kampania rekrutacyjna: Białoruś/ Ukraina. 

Coraz częściej firmy z branży IT informują o trudnościach związanych rekrutacją nowych pracowników. Reagując na potrzeby naszej branży postanowiliśmy aktywnie zadziałać i rozpocząć pracę nad strategią pozyskiwania pracowników IT z innych krajów – na początek z Ukrainy i Białorusi. Podjęliśmy już rozmowę na ten temat z Miastem.

Nasze działania zaczynamy od zebrania informacji odnośnie zapotrzebowania (ilościowego i jakościowego) na pracowników IT, w tym chęci zatrudniania obcokrajowców.

Wypełnijcie proszę ankietę LINK DO ANKIETY TUTAJ, co pozwoli nam pozyskać informacje dotyczące planów zatrudnienia obcokrajowców (z Białorusi i Ukrainy) w Waszych firmach w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Cel ankiety:
– Określenie wielkości zapotrzebowania kadrowego firm IT z naszego regionu.
– Zbudowanie strategii pozyskiwania pracowników IT z innych krajów – na początek z Ukrainy i Białorusi.
– Zaplanowanie działań z Prezydentem Szczecina i władzami Regionu, mających na celu promowanie życia i pracy w Szczecinie, w tym promowanie różnych form kształcenia i studiów.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 – 15 minut (w zależności od sprecyzowania Waszych planów kadrowych).

 

 

 

Prosimy o Wasz głos w ankiecie!

Im więcej informacji teraz zbierzemy, tym lepiej będziemy mogli przygotować działania celem zwiększania puli dostępnych talentów IT w naszym Mieście i Regionie.

Czekamy na Wasze odpowiedzi do dnia: 20 maja.
LINK DO ANKIETY