Rafał Malujda Kancelaria Radcy Prawnego

Rafał Malujda Kancelaria Radcy Prawnego
Adres:

ul. Cyfrowa 6 pok. 3.09, 3.09a
budynek F3, III piętro
71-441 Szczecin


email: biuro@malujda.pl
www: https://malujda.pl/
Obszary działalności:

Usługi/szkolenia


Facebook Twitter

Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to prawo nowych technologii / ICT, prawo własności intelektualnej i prawo transportowe (TSL). Jesteśmy bardzo dynamiczną i wysoce wyspecjalizowaną kancelarią, aktywną zarówno w kraju, jak i za granicą (w szczególności w Niemczech). Oferujemy naszym klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych.

Kancelarią i zespołem prawników zarządza Rafał Malujda, LL.M. (Rostock), radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent studiów podyplomowych w Niemczech w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie morskim. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, e-commerce, usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Sekretarz Klastra.IT, członek grupy roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. w ramach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju oraz ds. innowacyjnych technologii morskich. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl, prowadzi sprawy w Polsce, Niemczech i innych krajach oraz wprowadza firmy i produkty e-commerce na rynek w Polsce.

Główne usługi dla wszystkich przedsiębiorców:

 1. zakładanie spółek w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz innych krajach
 2. rejestracja do celów podatkowych (rejestracja oddziału, pozyskanie numeru NIP dla zagranicznego przedsiębiorcy)
 3. umowy najmu powierzchni biurowej / zakupu nieruchomości
 4. umowy z pracownikami i zleceniobiorcami
 5. rekomendacje podatkowe (optymalizacja podatkowe, dokumentacja cen transferowych)

Główne usługi z obszaru nowych technologii / ICT:

 • Negocjowanie warunków dostaw
 • Zgodność i licencjonowanie oprogramowania typu Open Source
 • Ochrona danych osobowych – procedury i praktyka
 • Due diligence i wycena wartości niematerialnych
 • Doradztwo dla sektora TMT i operatorów centrów danych
 • Audyt interoperacyjności
 • Doradztwo w zakresie e-commerce
 • Koordynacja zawierania umów międzynarodowych
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów

Główne usługi z obszaru Transferu Technologii i ochrony własności intelektualnej:

 • Doradztwo w zakresie transferu technologii, licencji, transakcji spin -off oraz spin-out
 • Negocjowanie umów, listów intencyjnych, porozumień
 • Pomoc jednostkom naukowym w celu ustanowienia zasad i procedur
 • Własność intelektualna (strategia oraz rejestracja w Polsce i za granicą)
 • Pomoc publiczna w transferze technologii – ryzyka i rozwiązania

Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to prawo nowych technologii / ICT, prawo własności intelektualnej i prawo transportowe (TSL). Jesteśmy bardzo dynamiczną i wysoce wyspecjalizowaną kancelarią, aktywną zarówno w kraju, jak i za granicą (w szczególności w Niemczech). Oferujemy naszym klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych.

Kancelarią i zespołem prawników zarządza Rafał Malujda, LL.M. (Rostock), radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent studiów podyplomowych w Niemczech w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie morskim. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, e-commerce, usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Sekretarz Klastra.IT, członek grupy roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. w ramach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju oraz ds. innowacyjnych technologii morskich. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl, prowadzi sprawy w Polsce, Niemczech i innych krajach oraz wprowadza firmy i produkty e-commerce  na  rynek w Polsce.

Główne usługi dla wszystkich przedsiębiorców:
– zakładanie spółek w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz innych krajach
– rejestracja do celów podatkowych (rejestracja oddziału, pozyskanie numeru NIP dla zagranicznego przedsiębiorcy)
– umowy najmu powierzchni biurowej / zakupu nieruchomości
– umowy z pracownikami i zleceniobiorcami
– rekomendacje podatkowe (optymalizacja podatkowe, dokumentacja cen transferowych)

Główne usługi z obszaru nowych technologii / ICT:

– Negocjowanie warunków dostaw
– Zgodność i licencjonowanie oprogramowania typu Open Source
– Ochrona danych osobowych – procedury i praktyka
– Due diligence i wycena wartości niematerialnych
– Doradztwo dla sektora TMT i operatorów centrów danych
– Audyt interoperacyjności
– Doradztwo w zakresie e-commerce
– Koordynacja zawierania umów międzynarodowych
– Pomoc w rozwiązywaniu sporów

Główne usługi z obszaru Transferu Technologii i ochrony własności intelektualnej:

– Doradztwo w zakresie transferu technologii, licencji, transakcji spin -off oraz spin-out
– Negocjowanie umów, listów intencyjnych, porozumień
– Pomoc jednostkom naukowym w celu ustanowienia zasad i procedur
– Własność intelektualna (strategia oraz rejestracja w Polsce i za granicą)
– Pomoc publiczna w transferze technologii – ryzyka i rozwiązania

Główne usługi z obszaru branży morskiej i transportowej (TSL):

 • Przemysł stoczniowy / Sprzedaż i zakup jednostek pływających, kontrakty na budowę statków
 • Międzynarodowe prawo umów
 • Arbitraż i mediacja Read
 • Umowy czarterowe i transportowe
 • prawo celne i Unijny Kodeks Celny