umlaut

umlaut
Adres:

Pl. Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin


email: beyond@umlaut.com
www: http://umlaut.com/
Linked In Facebook

umlaut jest globalną grupą firm świadczących usługi konsultingowe i inżynieryjne. Świadczy usługi z 50 lokalizacji w 13 krajach świata. Wiodące sektory przemysłu, w których działa to: przemysł motoryzacyjny, lotniczy, telekomunikacja oraz sektor energetyczny. Zatrudnia ponad 4500 inżynierów i konsultantów, którzy rozwiązują problemy klientów dostarczając innowacyjne rozwiązania, wspierając rozwój struktur, procesów i kultur organizacji.