Rafał Malujda

Rafał Malujda

Radca prawny, rzecznik patentowy, od 1999 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego, od 12 lat specjalizuje się w sprawach nowych technologii, ochrony własności intelektualnej i prawa morskiego (handlu międzynarodowego). Członek zarządu stowarzyszenia klaster.it, członek organizacji open-sourcowych, specjalista licencji typu open- source. Arbiter w sądzie polubownym przy Stowarzyszeniu Prawników Morskich w Hamburgu. Posiada doświadczenie przy uruchamianiu startupów w kraju i za granicą.