Misją Klastra jest dynamiczny rozwój firm IT z naszego regionu i uczynienie z branży IT kluczowego sektora na Pomorzu Zachodnim.

Klaster tworzy warunki pomocne w ekspansji przedsiębiorstw IT, wspiera ich rozwój, promuje, inicjuje współpracę między firmami i instytucjami oraz realizuje wspólne projekty.

Ważne są dla nas wartości: współpraca, wiedza, inwencja.

Cele Klastra:

  • Prowadzenie działań w zakresie rozwoju i promowania regionu Pomorza Zachodniego jako dobrego miejsca dla branży IT pośród pracowników, przedsiębiorców i inwestorów.
  • Reprezentowanie wspólnych interesów branży IT wobec instytucji zewnętrznych.
  • Budowanie partnerstwa firm IT celem realizacji wspólnych projektów.
  • Wspieranie firm IT w rozwoju ich biznesu, potencjału technologicznego, osiąganiu wysokiego poziomu innowacyjności i konkurencyjności rynkowej.
  • Podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji kadr branży IT we współpracy ze szkołami, instytucjami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.