.

.

plgb
> Strona główna > O nas > Historia

Współpraca przy realizacji programu mentoringowego dla startupów Szczecin_Up!

Wspieramy Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej w realizacji programu mentoringowego dla startupów Szczecin_Up! ARMS jest Koordynatorem projektu, natomiast my jako eksperci znający środowisko startupowe w regionie, dbamy o odpowiednią wartość merytoryczną programu. Do naszych zadań należy m.in. bieżące wsparcie i doradztwo dotyczące realizacji programu, pomoc w przygotowaniu szkoleń tematycznych dostosowanych do potrzeb startupów, czy prowadzenie spotkań uczestników z mentorami.

2019

Zmiany w Zarządzie Klastra IT. Nowym prezesem został Marcin Kaczmarek z firmy Consileon Polska.

W skład Zarządu weszło pięcioro przedstawicieli firm technologicznych należących do Stowarzyszenia - poza prezesem w skład Zarządu weszli: Katarzyna Wiśniewska (Technopark Pomerania), Daniel Czapiewski (STETTINER ID&STORY), Rafał Malujda (Malujda Kancelaria Prawno-Podatkowa) oraz Kamil Pilarski (Avid).

2019

Zorganizowaliśmy pierwszą edycję konferencji TREND-IT. To nowe wydarzenie na mapie województwa zachodniopomorskiego.

Tworzymy je z myślą o wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnym sektorem IT a przedsiębiorcami, którzy poszukują nowych rozwiązań w dziedzinie informatyzacji usług i nowych technologii. Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, technologia blockchain i sieć 5G - to główne trendy technologiczne, które w najbliższych latach radykalnie zmienią biznes we wszystkich sektorach gospodarki. Na znaczeniu zyskują również usługi w chmurze i cyberbezpieczeństwo. Technologie przyszłości powstają także w Szczecinie.

2019

Nowy Zarząd Klastra IT. Prezesem został Jakub Borowczyk z firmy brightONE.

W skład zarządu weszło aż 12. przedstawicieli firm technologicznych należących do stowarzyszenia: Robert Bodendorf (MikroSerwis), Grzegorz Chamulak (Xcomp), Daniel Czapiewski (STETTINER ID&STORY), Maciej Jankowski (Fundacja Netcamp), Marcin Kaczmarek (Consileon), Rafał Malujda (Malujda Kancelaria Prawno-Podatkowa), Marzena Mojsiewicz (ProINFO Internet & Media Marketing), Marcin Skonieczny (Dige), Paweł Sławacki (Meelabs Polska), Marcin Szulga (Asseco Data Systems) i Katarzyna Witkowska (Technopark Pomerania).

2018

Prezes Katarzyna Witkowska została powołana na dwuletnią kadencję w skład Rady Gospodarczej przy Prezydent Szczecina.

Grono członków Rady zasilą wkrótce przedstawiciele kolejnych (maksymalnie) 10 firm informatycznych, tworząc w ten sposób Zespół Branżowy, którego zadaniem będzie opiniowanie wdrażania i funkcjonowania przedsięwzięć przygotowywanych przez Miasto Szczecin dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście. Pierwsze spotkanie zespołu branżowego odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2017 roku.

2016-2017

Wzięliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Handlową z Neubrandenburga (IHK Neubrandenburg), podczas którego silny akcent odegrały wątki potencjalnej współpracy.

Wydarzenie z cyklu Polsko-Niemiecki Krąg Gospodarczy miało tytuł „Potencjał transgranicznej współpracy w zakresie technologii informatycznych”. Podczas spotkania Marcin Kaczmarek opowiedział o współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy przedsiębiorstwa programistycznego. Klaster.IT reprezentował Rafał Malujda, który zebranym gościom przedstawił aktualne tematy i projekty, a także rozwinął temat współpracy sieciowej oraz rozwiązywania trudności formalno-prawnych w polsko-niemieckiej współpracy sektora IT. Kolejnym krokiem w dalszej współpracy jest zaproszenie firm z regionu Meklemburgii i Pomorza Przedniego do Szczecina, na jedno z klastrowych spotkań w formie śniadania biznesowego.

2016-2017

Dzięki współpracy Klastra.IT z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Urzędzie Marszałkowskim reprezentacja szczecińskich firm udała się do Aarhus w Danii w celu zdobycia nowych partnerów biznesowych.

Tematem przewodnim spotkania była dziedzina IT/Health, której mają dotyczyć potencjalne wspólne projekty. Zadaniem reprezentacji i firm Klastra było przekonać potencjalnych partnerów biznesowych do współpracy z polskimi firmami i rozważenia innego modelu pozyskiwania specjalistów niż indywidualne rekrutowanie programistów. Przekonywaliśmy też, że w ten sposób nie tylko będzie możliwe skalowanie mocy wytwórczych, ale też sprawniejsza budowa w założeniu globalnych startupów. Wspominaliśmy też o tym, aby dzięki współpracy z nami myśleli o Polsce także jako o potencjalnym rynku zbytu.

2016-2017

Po raz pierwszy Klaster był realizatorem zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin pt. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” polegające na organizacji warsztatów z programowania dla kobiet Rails Girls Szczecin, które odbyły się w Technoparku Pomerania.

Podczas warsztatów 40 uczestniczek przy wsparciu trenerów uczyło się tworzenia własnych aplikacji internetowych w środowisku Ruby on Rails, a także poznawało możliwości i perspektywy związane z pracą w branży informatycznej. W trakcie rekrutacji przyjęliśmy prawie 200 zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w warsztatach. Inicjatywę Rails Girls Szczecin wsparły w organizacji także cztery klastrowe firmy: Consileon, Technopark Pomerania, Tieto, LepszyProjekt.pl

2016-2017

Zajęcia projakościowe - z inicjatywy Klastra w roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy wystartowały zajęcia projakościowe z programowania dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych

Dodatkowe lekcje mają na celu rozszerzenie wiedzy przyszłych absolwentów ponad podstawę programową. Obejmują praktyczne aspekty pracy w zespole, najnowsze technologie i są realizowane w postaci dodatkowych zajęć lekcyjnych w semestrze. Lekcje są prowadzone przez nauczyciela, we współpracy z firmą (firma - patron zajęć również uzgadnia z nauczycielem program zajęć).

2016-2017

Rozpoczęcie współpracy z Wydziałem Informatyki ZUT przy prowadzeniu zajęć na specjalizacji Startup Labs dla studentów kierunków Inżynieria Cyfryzacji oraz Informatyka.

Pierwsza grupa studentów ukończyła semestr zajęć z przedmiotu „Planowanie przedsięwzięć opartych na usługach cyfrowych” prowadzonego przez Prezes Katarzynę Witkowską. W czasie zajęć studenci dokonali już wyboru problemu biznesowego, do którego rozwiązania ma przyczynić się projektowana przez nich w czasie kolejnych 12 miesięcy aplikacja [6 zespołów studenckich realizujących projekty aplikacji we współpracy z: Centrum Żeglarskim (aplikacja związana z obsługą Tall Ships Races), ZDITM Szczecin (aplikacja związana z obsługą procesu odholowania pojazdów), PUM (aplikacja wspomagająca kontrolowanie jakości zadań na jednym z przedmiotów realizowanych przez studentów PUM), panem Jarosławem Daleckim (aplikacja udostępniająca audiobooki edukacyjne) oraz projekt aplikacji typu Escape Room online projekt aplikacji i urządzenia dedykowanego producentom jachtów]..

2016-2017

Warsztaty nt. employer brandingu (podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości)

W warsztatach opierających się na elementach projektowania w metodyce design thinking oraz technikach kreatywnych, prowadzonych przez Marzenę Zasińską-Igłę, wzięło udział kilka Klastrowych firm.

2016-2017

Opracowanie Klastra dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

W związku z przygotowaniami do uruchomienia inteligentnych specjalizacji w województwie Zachodniopmorskim na zlecenie Zarządu Województwa przygotowaliśmy opracowanie: “Rola sektora ICT w procesie integracji i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.” Wkład merytoryczny do przygotowania opracowania miały klastrowe firmy: Meelogic, Sagra Technology, Softvig, Red Sky, Unizeto Technologies, Consileon oraz Brandbank.

2015-2016

Klaster wspiera projekt “Dom dla absolwenta”

Projekt realizowany przez STBS przy współpracy z Miastem Szczecin ma na celu zapewnienia mieszkań dla absolwentów wyższych uczelni o profilu wykształcenia wymaganym do świadczenia pracy w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju. W I edycji za kluczową branżę została uznana branża informatyczna. Ideą programu jest przyznawanie na preferencyjnych warunkach absolwentom najbardziej pożądanych na rynku studiów lokali z zasobów STBS.

2015-2016

Studia podyplomowe Programowanie komputerów

We współpracy Klastra z Wydziałem Informatyki ZUT oraz Powiatowym Urzędem Pracy wystartowała pierwsza edycja rocznych studiów podyplomowych Programowanie komputerów (z wykorzystaniem Pythona)

2015-2016

Zajęcia projakościowe rozszerzające wiedzę informatyczną uczniów w liceach ogólnokształcących oraz technikach informatycznych

W ramach uzgodnień z przedstawicielami Wydziału Oświaty przygotowaliśmy “Rekomendacje rozszerzenia/modyfikacji programów nauczania” o elementy ważne dla pracodawców oraz propozycje do programów projakościowych wprowadzanych w liceach ogólnokształcących i technikach informatycznych. W efekcie spotkań i uzgodnień technika informatyczne oraz licea będą realizować zajęcia dodatkowe z programowania we współpracy z 6 firmami klastrowymi.

2015-2016

Rozpoczęcie realizacji wspólnych projektów z Gminą Miasto Szczecin

W ramach współpracy z Gminą Miasto Szczecin wykonano aplikację szczecintwittuje.pl (przeglądarka tweetów według hashtagów związanych ze Szczecinem). Gmina Miasto Szczecin sfinansowała dwa etapy prac, które doprowadziły do powstania serwisy w jego aktualnej wersji.

2015-2016

Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych członków Klastra dzięki udziałowi/współorganizacji Klastra w branżowych wydarzeniach

Dzięki wyjazdowi zorganizowanemu wraz z COiE na Interop Londyn, klastrowe firmy poznały specyfikę tamtejszych imprez targowych i nawiązały kilka rokujących relacji. Reprezentant Klastra we współpracy z Ambasadą w Londynie dla grona ponad 200 osób przeprowadził prezentację o tym, jak budować współpracę z dostawcami IT z Polski. Wzięliśmy także udział w Cluster to Cluster Conference w Kopenhadze, gdzie nawiązaliśmy relację z innymi klastrami, głównie z krajów skandynawskich. Podczas targów R@bbit reprezentowaliśmy firmy Klastra, przedstawiliśmy oferty pracy oraz profile wszystkich firm, a także możliwości podjęcia praktyk dla studentów, podjęcia pracy lub współpracy z firmami Klastra, jak również wstąpienia do samego stowarzyszenia.

2015-2016

Przedstawiciele Klastra w organach doradczych i Radach Programowych

Prezes Klastra, Katarzyna Witkowska brała aktywny udział w pracach: Rady Programowej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Grupie Roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, działąjącej przy Ministerstwie Gospodarki.

2014-2015

Rozpoczęcie współpracy z Urzędem Miasta Szczecin

Dzięki współpracy z miastem Szczecin wzięliśmy udział w Outsourcing Forum w Berlinie, giełdzie biznesowej - Business Matchmaking zorganizowanej przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kolonii oraz konferencji na temat outsourcingu w Szczecinie (BPO). Byliśmy także na Podsumowaniu badania Benchmarkingu Klastrów 2014, gdzie mogliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi klastrami z całej Polski.

2014-2015

Organizacja szkoleń oraz spotkań dla klastrowych firm ale także osób zainteresowanych branżą IT

We wszystkich przygotowanych przez Klaster wydarzeniach udział wzięło ponad 350 osób. Firmy Klastra w dalszym ciągu aktywnie brały udział w życiu akademickim, prowadząc wykłady i prezentacje dla studentów, a sam Klaster pomógł w organizacji praktyk ponad 30 uczniów ze szczecińskich techników.

2014-2015

Zawarcie porozumienia o współpracy z funduszami inwestycyjnymi Black Pearls Investments sp. z o. o. oraz Red Sky Starter

Porozumienie ma na celu ułatwienie naszym firmom kontakt i prezentację pomysłów na nowe projekty biznesowe.

2014-2015

W trakcie całego roku prezentowaliśmy naszą działalność oraz korzyści z dołączenia do Klastra podczas wydarzeń lokalnych, regionalnych oraz branżowych

Wzięliśmy udział w wielu imprezach IT m.in: SparkCamp Koszalin, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Świnoujście, CeBIT 2014, r@bbIT_2014, Centrum Edukacji “Zdroje”, Rails Girls Szczecin (2 edycje - VI i X 2014), dla Klastra iSynergia, dla Klastra Przemysłów Kreatywnych, na Cluster to Cluster Conference w Berlinie, podczas Geek Day 2014, Design Day w OFF Marinie, spotkania BLS Patronage ‘15 (WNEiZ i WI ZUT), Dzień Otwarty Klastra (wycieczka po firmach ze studentami IT), Targi Pracy Politechniki Koszalińskiej.

2014-2015

Klaster w mediach społecznościowych

Wszyscy zainteresowani mogą śledzić naszą działalność na Facebook'u i Twitterze, a my wspieramy kolejne, lokalne inicjatywy oraz konferencje IT w Szczecinie takie jak: #SCI Code, Interaktywny Produkt IT, DevCrowd, Data Scientist, r@bbIT, GameMaster (firmy Klastra jako fundatorzy nagród).

2013-2014

Klaster rozpoczął działalność poza granicami kraju

Naszą aktywność i obszary działania zaprezentowaliśmy na spotkaniach roboczych w Malmo, gdzie nawiązaliśmy kontakty z Cluster 55, Mobile Heights oraz Latvian IT Cluster. Zorganizowaliśmy także wyjazd klastrowych firm, studentów i uczniów na targi CEBIT 2014.

2013-2014

Przyjęcie Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie na lata 2014 – 2020

Aktywnie współpracowaliśmy także z administracją publiczną, czego rezultatem było zgłoszenie propozycji wspólnych działań oraz podpisanie umowy partnerskiej z Urzędem Miasta do programu Szczecin 2020

2013-2014

Klastrowy projekt „GrassHoppeR” wkroczył w kolejny etap rozwoju

Prace nad projektem zakończył się stworzeniem aplikacji umożliwiającej zautomatyzowane ujednolicanie i udostępnienie danych publicznych w postaci zgodnej z otwartymi standardami.

2013-2014

Rozpoczęcie współpracy z uczelniami wyższymi z województwa zachodniopomorskiego m.in.: Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Wydziałem Informatyki ZUT, Akademią Morską oraz Wydziałem Elektrycznym ZUT.

Na bazie 10 podpisanych porozumień przedstawiciele klastrowych firm poprowadzili wykłady i prezentacje dla studentów. Zorganizowaliśmy także praktyki dla 40 uczniów ze szczecińskich techników informatycznych.

2013-2014

Powołanie porozumienie Cloud for Cities i organizacja pierwszego Podsumowania roku w branży ICT

2011

Powołanie Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Opracowaliśmy komercyjne zasady uczestnictwa firm w klastrze (ofertę, deklarację członkowską, umowę partnerską oraz regulamin). Rozpoczęliśmy realizację nowych inicjatyw: tj. Klubu Project Managera, debaty z udziałem władz lokalnych na temat edukacji IT, wyjazdów i uczestnictwa firm targach i konferencjach branżowych. Nasze działania skupiły się na 5 obszarach: szkolenia, organizacja wydarzeń, rynek pracy, współpraca ze szkołami wyższymi oraz szkołami i współpraca ponadregionalna i międzynarodowa.

2011

Funkcjonowanie inicjatywy klastrowej w formule projektu prowadzonego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

Przygotowania do powołania stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

2008-2009

Stworzenie inicjatywy klastrowej w ramach projektu „Regionalne sieci współpracy innowacyjnej w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy tworzące bazę klastra informatycznego"

Tworząc inicjatywę klastrową przeprowadziliśmy mapowanie firm sektora ICT w woj. zachodniopomorskim, utworzyliśmy bazę firm, przeprowadziliśmy spotkania promujące współpracę w ramach klastra. W efekcie do nieformalnej inicjatywy przystąpiło 97 firm. Przygotowaliśmy portal internetowy klastra www.klaster.it, wdrożyliśmy system typu CRM służący do zarządzania kontaktami z klientami oraz aplikację umożliwiającą prowadzenie badań ankietowych członków klastra on line. Dla zainteresowanych firm zorganizowaliśmy szkolenie z zarządzania projektami oraz warsztaty formułujące strategię rozwoju klastra.

Źródło finansowania:Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy"

2007-2008
© 2020 klaster.it - Wszelkie prawa zastrzeżone
piksele dostarczyło Studio deepline
cloud
cloud
cloud

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.