Technopark Pomerania

Technopark Pomerania

Supporting network cooperation based on trust and building lasting business relationships is the basis for the functioning of the IT Cluster associating technology companies from Szczecin and the region. The idea of ​​its creation was born in Technopark Pomerania - a comprehensive business environment created by the authorities of Szczecin in order to integrate the local environment of IT companies and support their development.

For over a decade, the IT Cluster has been a key partner of Technopark Pomerania in strengthening the IT industry in the region. The close cooperation of both organizations is aimed not only at supporting the development of regional IT enterprises and their mutual business relations, but also to increase the number of IT specialists in the region or to modernize IT education in local schools and universities.

What does Technopark offer?

  • office space rental
  • rental of conference rooms
  • data center services
  • advisory and consultancy services

Details: https://technopark-pomerania.pl/en/

Technopark
Technopark

Schools and Universities

Other Partners

image

A unique event for JAVA programming specialists. A large dose of advanced-level knowledge in three interesting presentations given by JAVA specialists.

image

RCIiTT conducts counselling and training services for companies, researches, students and university graduates in the field of technology transfer, research and development funding.

image

Promocja wśród członków stowarzyszenia wydarzeń i akcji wspierających dziewczęta i kobiety w branży IT oraz wymianę wiedzy branżowej. Wsparcie finansowe i organizacyjne.

image

Przekazywanie firmom informacji o możliwościach skorzystania z usług sieci Enterprise Europe Network oraz wymiana wiedzy na temat możliwości pozyskania partnerów do projektów zagranicznych.

image

Współpraca polega na wsparciu w przekazywaniu kontaktów do przedsiębiorców (zlecenia, podwykonawstwo) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy związanej z nowymi technologiami.

image

Współpraca przy programach projakościowych dla przedmiotów informatycznych z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecina oraz wspólne działania na rzecz wsparcia przedsiębiorców i ich przyszłych kadr IT w ich działalności i wymianie wiedzy.

image

Foundation of Internet Industry Development “Netcamp” is an organization supporting tech entrepreneurs in north-western Poland. Their vision is to build “Silicon Valley” inside people’s minds.

image

Współpraca polega na przekazywanie kontaktów do przedsiębiorców (merytoryka, wymiana sprzętu, etc.) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy na temat nowych technologii.

image

Wymiana wiedzy, kontaktów i doświadczeń związanych z działalnością na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorców branży IT na Pomorzu Zachodnim oraz promocja wydarzeń wśród członków stowarzyszenia.

image

A higher school established on the ground of professionalism and partnership. Concerned about the practical dimension of the studies and practically educates professional management and executive personnel.

image

Przekazywanie firmom informacji o możliwościach skorzystania z finansowania zewnętrznego (RPO) oraz wymiana wiedzy na temat branży informatycznej oraz działalności przedsiębiorców Klastra w obszarach, które mogą być objęte w/w wsparciem.

image

Jesteśmy członkami Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Informatyki i doradzamy w imieniu przedsiębiorców. Współpraca polega na wsparciu w przekazywaniu kontaktów do pracodawców (praktyki, praca) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy (hackathony, warsztaty, barcampy, etc).