ZMIANA DATY

Z przyczyn organizacyjnych webinar zostaje przeniesiony na 23.03.2021 g. 10:30 – 12:00. Przepraszamy za niedogodności – zapraszamy w nowym terminie.

Wspólnie z Kancelarią Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa zapraszamy na Webinar: Outsourcing usług – nowości i wyzwania prawne w 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 23 marca w godzinach 10:30 – 11:30.

Outsourcing usług to zagadnienie dotyczące wielu nowoczesnych branż, w tym w szczególności BPO czy IT. Ma on swój wymiar zewnętrzny (względem klientów), jak i wewnętrzny (umowy B2B ze swoimi zespołami). Na spotkaniu poruszone zostaną zarówno znane jak i nowe zagadnienia oraz interpretacje związane z tą problematyką, m.in.:

  • przetwarzanie danych osobowych (w tym po Brexicie),
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • kontrakty przenoszące prawa autorskie,
  • praca zdalna,
  • systemowe podejście do ułatwień podatkowych jak IP BOX, 50% kosztów, ulga B+R czy Estoński CIT.

KIEDY: 23 marca (wtorek), g. 10.30 – 12.00
JAK: online (na platformie ZOOM)

ZAPISY: formularz zgłoszeniowy>>>

PROWADZĄCY:

RAFAŁ MALUJDA – radca prawny, LL.M. (Rostock), rzecznik patentowy

Rafał Malujda – radca prawny i rzecznik patentowy, specjalista w branży IT i rynku niemieckim. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl w biurze w Polsce oraz w Niemczech. Jest członkiem grupy roboczej w ramach Zespołu ds. innowacyjnych technologii morskich oraz ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. przy Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem zarządu Klastra IT. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile).

AGNIESZKA MARCINIAK – radca prawny

Agnieszka Marciniak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zaczęła zdobywać pierwsze doświadczenie prawnicze działając w studenckiej poradni prawnej. Z kancelarią związana od listopada 2015 r. Agnieszka specjalizuje się w ochronie danych osobowych przeprowadzając audyty i wdrożenia w sektorze prywatnym i publicznym, a także pełniąc funkcję inspektora ochrony danych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań leży także szeroko rozumiane prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek handlowych, prawo pomocy publicznej, e-commerce i prawo konsumenckie. Agnieszka wspomaga również klientów kancelarii w bieżącej obsłudze z zakresu prawa korporacyjnego. Włada biegle językiem angielskim, co pozwala jej na obsługę prawną klientów zagranicznych oraz na wsparcie klientów polskich za granicą.