Dobre praktyki HR w IT

Przynależność do Klastra to korzyść w obszarze rozwoju kompetencji potrzebnych w branży IT m.in. poprzez członkostwo w eksperckiej grupie "Dobre praktyki HR w IT" na Facebooku i udział w cyklicznych rozmowach online "HR Telco". Współpraca opiera się na wzajemnym inspirowaniu, dzieleniu się wiedzą i wspólnym szukaniu rozwiązań w gronie osób odpowiedzialnych za codzienne prowadzenie procesów HR'owych w naszych firmach klastrowych.

Do tej pory wspólnie w eksperckim gronie dyskutowaliśmy na następujące tematy:

  • udzielanie feedbacku w kontekście budowania kultury organizacji wymiany informacji;
  • rozliczanie kosztów pracy zdalnej.