Sektor nowoczesnych usług biznesowych

Ponownie wspólnie z Miastem Szczecin oraz Agencją Metropolii Szczecińskiej pod koniec 2022 r. zrealizowaliśmy kolejne badanie dotyczące sektora nowoczesnych usług...

Badanie dot. relacji klastrów z regionalnymi władzami samorządowymi

Badanie kształtowania relacji współdziałania klastrów i regionalnych władz samorządowych Wiosną 2021 r., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadziliśmy wraz z Klastrem...

Raport SoDA Granularity of Growth

Software Development Association Poland (SoDA) przeprowadziła badanie mające na celu wskazanie, które z narzędzi marketingowych sprawdziły się najlepiej w software...

Badanie Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości i Klastra IT

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości zrealizowało badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw klastrowych. Kwestionariusz badawczy,...

Wpływ Covid-19 na Branżę Software House w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z 3.edycją raportu SODA - Software Development Association Poland pt. "Wpływ Covid-19 na Branżę Software House...

Cyfryzacja jednostek samorządu terytorialnego

Jako Klaster IT podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego na Pomorzu Zachodnim. Wspieramy rozwój potencjału technologicznego oraz osiąganie...