CONSIDERATION

Projekt CONSIDERATION obejmuje współpracę z użytkownikami, trenerami i konsultantami w celu opracowania i przetestowania platformy edukacyjnej, która wyposażona będzie w narzędzia umożliwiające MŚP stworzenie własnej strategii cyfrowej. Konkurencyjność zdobywa się poprzez rozwój kompetencji na rzecz połączonej transformacji cyfrowej, zrównoważonej i włączającej.

Głównym celem projektu jest umożliwienie MŚP samooceny i/lub opracowania własnej strategii cyfryzacji. Uwzględnione zostały narzędzia pozwalające MŚP na pomiar i raportowanie transformacji ekologicznej, wykorzystywanie danych do analityki biznesowej, transformację w kierunku cyfrowych sieci i modeli biznesowych oraz tworzenie włączającego rozwoju kompetencji. 

Działania w ramach projektu zorganizowane są w cztery pakiety merytoryczne, obejmujące wymagane badania. Pakiet roboczy WP2 poświęcony jest stworzeniu struktury i zawartości platformy DSDT (Digital Strategy Development Tool), w tym narzędzi podrzędnych. Kolejny pakiet roboczy (WP3) koncentruje się na szkoleniu trenerów w zakresie platformy DSDT i narzędzi podrzędnych. Obejmuje on opracowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie kursów i warsztatów dla trenerów, jednocześnie badając i testując dostarczone narzędzia. Następny pakiet roboczy (WP4) ma na celu przeszkolenie MŚP w zakresie korzystania z platformy poprzez warsztaty i kursy. Ostatni pakiet roboczy (WP5) poświęcony jest ocenie zrealizowanych działań przy wykorzystaniu metod badawczych, a także ich ulepszeniu w oparciu o informację zwrotną. Pakiet obejmuje również promowanie platformy i zapewnienie jej trwałości.

Głównymi grupami docelowymi są: MŚP, inkubatory, centra technologiczne, klastry, dostawcy usług ICT oraz instytucje edukacyjne i nauczyciele współpracujący z MŚP.

Partnerami projektu są 3 uniwersytety, 3 parki technologiczne, 1 szkoła biznesu i 1 izba handlowa. W projekcie bierze udział 8 partnerów: z Danii (2), Niemiec (1), Litwy (2), Polski (2) i Szwecji (1). Projekt wspiera 12 partnerów stowarzyszonych, którymi są władze regionalne, organizacje otoczenia biznesu oraz instytucje edukacyjne z Danii, Niemiec, Litwy i Szwecji. Projekt jest prowadzony przez Uniwersytet Roskilde, Wydział Nauk Społecznych i Biznesu.

Całkowity budżet projektu wynosi 1,8 mln EUR.

Finansowanie

Projekt, którego liderem jest Uniwersytet w Roskilde, otrzymał 1,8 mln EUR na współtworzenie otwartej platformy edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem jest wsparcie MŚP w tworzeniu cyfrowego i zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu przygotowana zostanie platforma umożliwiająca opracowanie strategii cyfryzacji dla firm. Narzędzia opracowane na platformie open source zostaną powiązane z kursami, które będą miały na celu wspieranie kompetencji MŚP w strategicznej pracy z cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem.

Dotacja pochodzi z unijnego programu Interreg South Baltic.

Współpraca:

Roskilde University (LEAD), Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, Denmark

 • Kierownik projektu, Margit Neisig, Profesor, Email: neisig@ruc.dk
 • Personel projektu, NN, Ph.D student
 • Specjalista ds. finansów, Kristina Würtz Poulsen, Email: wurtzpo@ruc.dk
 • Specjalista ds. komunikacji, Juliane Kvitsau Mølgaard, Email: kvitsau@ruc.dk

Witeno GmbH, Walther-Rathenau-Straße 49A, 17489 Greifswald, Germany

 • Alexander Schwock, Kierownik projektów międzynarodowych, Email: schwock@witeno.de

West Pomeranian ICT Cluster, Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, Poland

 • Magdalena Ławicka, Dyrektor operacyjny, Email: magda.lawicka@klaster.it
 • Monika Duszkiewicz, Koordynator biura, Email: monika.duszkiewicz@klaster.it

University of Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, Poland

 • Magdalena Ławicka, Adiunkt, Email: magdalena.lawicka@usz.edu.pl
 • Aleksandra Rudawska,  Adiunkt, aleksandra.rudawska@usz.edu.pl
 • Hanna Soroka-Potrzebna, Adiunkt, hanna.soroka-potrzebna@usz.edu.pl  

Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Naujoji Uosto st. 9 – 9, 7 floor, LT-92121 Klaipėda, Lithuania

 • Vitalija Brazauskiene, Pełniący obowiązki kierownika projektu, Tel: +37.046.390.869, Email: vitalija.brazauskiene@kcci.lt
 • Renata Kasperavičienė, Kierownik ds. finansowy, Email: buhalterija@kcci.lt

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU), Bijūnų st. 17, Apartment 330, LT-92294 Klaipeda/ Dariaus ir Girėno g. 21,02189 Vilnius, Lithuania

 • Jolanta Bieliauskaitė, Rektor, Email: jolanta.bieliauskaite@ksu.lt
 • Reda Juodkūnienė,  Kierownik projektu, reda.juodkuniene@ksu.lt
 • Lars Clausen, Dyrektor zarządzający, Next Society Institute, Email: lars.clausen@ksu.lt

Blue Science Park (svb) AB, Campus Gräsvik 2, Minervavägen 4, 37175 Karlskrona, Sweden

 • Jörgen Adolfsson, CEO, Email: jorgen.adolfsson@bluesciencepark.se
 • Daniel Hansson, Lider innowacji w dziale cyfrowym, Digital, daniel.hansson@bluesciencepark.se
 • Jenny Johnsson, Kierownik ds. finansowych, jenny.johnsson@bluesciencepark.se

Køge Business College, Uddannelsesvej 20, DK-4600 Køge, Denmark

 • Finn Arvid Olsson, Kierownik działu rozwoju, Email: fao@khs.dk
 • Stig Sirich Andersen, Kierownik projektu, Email: ssa@khs.dk

Wsparcie:

 • Esa Kokkonen, Główna koordynatorka strategii EU dla regiolnu Południowego Bałtyku, Obszar Polityki Innowacji (EUSBSR PA Innovation), Dyrektor Instytutu Bałtyckiego w Finlandii
 • Ministry of the Interior, Building and Digitalisation, Executive Department „Digital Transformation”, Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern (Germany),
 • Chamber of Commerce and Industry Neubrandenburg for the eastern Mecklenburg-Western Pommerania (Germany),
 • Klaimeda ID (Lithuania),
 • Techtank AB (Sweden),
 • Karlskrona Municipality Business Development Department (Sweden),
 • Blekinge Institute of Technology (Sweden),
 • Almi Blekinge (Sweden),
 • Business Center Bornholm (Denmark),
 • Region Sjælland, Afdeling for Regional Udvikling (Denmark),
 • Business Lolland-Falster ( Denmark),
 • Zealand Technical School and Vocational Training Center  (Denmark),
 • Roskilde Business College (Denmark)

Newsy:

22 kwietnia 2024 Monika Duszkiewicz

Prace nad projektem w Greisfwaldzie

W ramach naszego międzynarodowego projektu Consideration w dniu 10 kwietnia br. odbyły się  "Warsztaty międzynarodowe na temat cyfryzacji przedsiębiorstw", organizowane...

15 kwietnia 2024 Monika Duszkiewicz

Cyfryzacja przedsiębiorstw

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność zorganizować  "Warsztaty międzynarodowe na temat cyfryzacji przedsiębiorstw", które organizowaliśmy w ramach naszego międzynarodowego projektu Consideration....

15 kwietnia 2024 Monika Duszkiewicz

Nasi Goście z Europy zwiedzili Szczecin

W ubiegłym tygodniu w związku z organizowanym przez nas spotkaniem w ramach projektu CONSIDERATION, gościliśmy w Szczecinie naszych Partnerów międzynarodowych...

3 kwietnia 2024 Monika Duszkiewicz

Zapraszamy do udziału w naszych międzynarodowych warsztatach

Zapraszamy Was do udziału w warsztatach polsko-niemieckich, które organizujemy w ramach naszego międzynarodowego projektu Consideration, które odbędą się 9 kwietnia br....

17 listopada 2023 Monika Duszkiewicz

[14-16.11, Dania] Relacja z naszego udziału w Kick-off seminar CONSIDERATION w Danii!

W dniach 14-16 listopada br. Magdalena Ławicka i Monika Duszkiewicz wzięły udział w seminarium otwierającym prace nad projektem CONSIDERATION - COmpeteNceS...

Projekt CONSIDERATION jest częścią programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – Działanie 1.1 Cyfryzacja regionu. Poprzez program Interreg Południowy Bałtyk projekt jest powiązany z szerszą agendą UE oraz ze Strategią Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (European Union Strategy for the Baltic Sea Region – EUSBSR), która jest pierwszą z czterech strategii makroregionalnych w Europie. W szczególności projekt powiązany jest z obszarem polityki EUSBSR Innowacje (Policy Area Innovation – PA INNO), który kładzie nacisk na 3 działania: 

 • innowacje oparte na wyzwaniach, 
 • innowacje i transformacja cyfrowa,
 • innowacje oparte na współtworzeniu.

Znaczenie współpracy w zakresie innowacji w BSR i EUSBSR dodatkowo podkreślają Zielony Ład UE oraz ambitne i pilne cele dotyczące podwójnej transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Projekt CONSIDERATION jest powiązany ze wszystkimi 3 działaniami PA INNO, między innymi poprzez:

 • Tworzenie metod i narzędzi ułatwiających zmianę systemową niezbędną dla zielonej transformacji oraz zrównoważonego i włączającego wzrostu – gdy MŚP tworzą swoją strategię cyfryzacji;
 • Pomoc MŚP w zdobywaniu wiedzy na temat cyfrowych rozwiązań opartych na danych dla zrównoważonego biznesu i wzrostu w BSR (promowanie podwójnej transformacji w BSR);
 • Ułatwianie zrozumienia i zmiany sposobu myślenia oraz stosowanie zasady współtworzenia w celu poprawy możliwości MŚP i zdolności absorpcyjnych w zakresie podwójnej transformacji cyfrowej i ekologicznej;
 • Opracowanie i pilotowanie systematycznych modeli i praktyk w celu zaangażowania MŚP w BSR, naukowców, ośrodków badawczych i użytkowników końcowych we współtworzenie platformy edukacyjnej na potrzeby rozwoju własnej strategii cyfrowej MŚP, która uwzględnia transformację ekologiczną oraz zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

  Projekt CONSIDERATION obejmuje 5 pakietów roboczych (WP).

Zarządzanie projektem jest prowadzone przez Uniwersytet Roskilde (LEAD). Partner wiodący zajmuje się zarządzaniem projektem we współpracy z partnerami projektu.
LEAD zawiera umowy i prowadzi regularną i doraźną komunikację (w tym zarządzanie konfliktami, zarządzanie ryzykiem) ze wszystkimi partnerami. Wszyscy partnerzy wyznaczają osoby odpowiedzialne za komitet sterujący, ze spotkaniami zaplanowanymi przynajmniej na początku i jako śródokresowe działania następcze, ale w razie potrzeby częściej.
Zarządzanie projektem przez partnera wiodącego (w tym zarządzanie ryzykiem i jakością) oraz dokumentacja działań projektowych obejmuje:

 • Ciągłe zarządzanie finansami i kontrolę budżetową
 • Nadrzędną administrację i dokumentację wszystkich pakietów roboczych, działań i dostaw.
 • Koordynacja działań związanych z ewaluacją zewnętrzną (SB Interreg) i monitorowanie wyników oceny śródokresowej.

W ramach projektu regularnie odbywają się spotkania partnerów, w których uczestniczy koordynator ze wszystkich partnerów i pomaga partnerowi LEAD koordynować projekt. W ten sposób wszyscy partnerzy projektu przyczyniają się do zarządzania projektem, uczestnicząc w spotkaniach partnerów i spotkaniach roboczych oraz pomagając w raportowaniu do SB Interreg. Zróżnicowane partnerstwo wzmacnia zdolność projektu do tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i kompetencjami we wszystkich pakietach roboczych. Wszyscy partnerzy projektu przyczyniają się do wysiłków na rzecz komunikowania celu i wyników projektu.
Warsztaty inauguracyjne i wspólne warsztaty projektowe dla każdego pakietu roboczego, szczegółowe plany projektu i zgodna infrastruktura cyfrowa zostaną opracowane podczas wewnętrznych warsztatów inauguracyjnych. Warsztaty będą cennym narzędziem do dalszego dostosowywania oczekiwań, a tym samym uwidaczniania barier, rozwiązywania problemów i tworzenia wspólnej kultury projektu. Projekt opracował już wstępną dobrą kulturę projektową z projektu seed money, ale ponieważ nowe osoby i partnerzy stowarzyszeni rozszerzają zespół i sieć, należy również rozszerzyć i utrzymać kulturę projektu. Stworzy to również systematyczne podejście do dzielenia się wiedzą na temat transgranicznej wartości dodanej i wyników uzyskanych w ramach projektów, a także do ustanowienia wspólnej kultury pracy w zakresie wdrażania, regularnej aktualizacji i współodpowiedzialności oraz zakotwiczenia wspólnego planu komunikacji.
Ponadto każdy pakiet roboczy będzie miał dedykowane wspólne warsztaty inauguracyjne, skoncentrowane na celu pakietów roboczych, które będą organizowane w różnych krajach partnerskich. Takie podejście wzmocni również podejście transgraniczne, wartość dodaną i współpracę.
Każdego roku w ramach projektu organizowane będą wspólne międzynarodowe warsztaty dotyczące strategii cyfryzacji w MŚP (jeden rocznie), które ze względów praktycznych będą koordynowane z innymi wspólnymi spotkaniami projektowymi.
Inne warsztaty będą organizowane w poszczególnych krajach na zasadzie regionalnej, aby zapewnić dotarcie do wszystkich lokalnych interesariuszy. Jednak materiały komunikacyjne i koncepcje wydarzeń, a także komunikacja online będą udostępniane ponad granicami.
Zamknięcie projektu zapewni, że platforma, narzędzia i kapitał społeczny będą żyły dalej, w bardziej trwałej konstrukcji organizacyjnej, która w tym zastosowaniu jest określana jako „kapitalizacja”. Oznacza to, że kierownictwo projektu i partnerzy upewnią się, że rezultaty/wyniki są zakotwiczone w formie organizacyjnej, która zarówno finansowo, jak i organizacyjnie jest w stanie i jest wykonalna, aby zapewnić przyszłe utrzymanie i rozwój. Będzie to najważniejsze w końcowym pakiecie roboczym (WP 5), ale kierownictwo projektu i jego partnerzy będą o tym pamiętać od samego początku. Może to być również temat jednego lub więcej międzynarodowych warsztatów dotyczących strategii cyfryzacji w MŚP. W razie potrzeby projekt będzie wspierany przez ekspertów zewnętrznych.

W tym pakiecie roboczym podjęte zostaną decyzje dotyczące zarówno platformy cyfrowej, twórców platformy, jak i jej struktury, w oparciu o dostępne źródła, know-how i potencjał badawczo-rozwojowy, aby opracować i dostosować narzędzia podrzędne. Będzie to obejmować wybór programistów (ekspertyza zewnętrzna) i regularne doradztwo w zakresie rozwoju DSTD i dopasowania platformy cyfrowej.

Największym wysiłkiem jest jednak określenie, stworzenie i zaprojektowanie platformy DSTD i narzędzi podrzędnych (w tym działań badawczo-rozwojowych niezbędnych do
zapewnienia najnowocześniejszych i odpowiednich rozwiązań). Zespół projektowy wspólnie opracuje kwestionariusz dla zarządów, który umożliwi
samoocenę sytuacji MŚP i wykorzystanie DSDT do stworzenia przez nie strategii.
Kwestionariusz ten zostanie przeanalizowany i sprawdzony, aby był wiarygodny dla MŚP z różnych sektorów, krajów i o różnej wielkości. Tworzenie zawartości narzędzi podrzędnych (narzędzie do oceny zrównoważonego rozwoju,
narzędzie do zarządzania danymi biznesowymi i ich analizy, narzędzie do cyfrowych modeli biznesowych, narzędzie do oceny i planowania umiejętności oraz dydaktyka w zakresie uczenia się cyfrowego, mieszanego i hybrydowego) będzie obejmowało kontynuację działań badawczo-rozwojowych, gdyż każde z narzędzi podrzędnych musi być zarówno najnowocześniejsze, jak i dostosowane do potrzeb różnych MŚP.
Pierwsza wersja narzędzia DSTD wymaga wewnętrznego testu na małą skalę z wybranymi
MŚP (min. 1 na kraj) oraz aktualizacji i rozszerzenia treści, co będzie trwało do pół roku
przed zamknięciem projektu.
Co roku organizowane będą wspólne międzynarodowe warsztaty na temat strategii cyfryzacji
w MŚP (jeden w roku), aby wzbogacić projekt zarówno o wiedzę opartą na badaniach, jak i o
dzielenie się wiedzą praktyczną.
Wiedza oraz opis narzędzi i treści zostaną przekazane wszystkim zaiteresowanym
interesariuszom/grupom docelowym:
• Różnorodnym firmom z sektora MŚP pozostającym w tyle pod względem cyfryzacji w
porównaniu z innymi regionami w swoim kraju, które muszą wypełnić tę lukę, aby zachować
konkurencyjność. Regiony Południowego Bałtyku to w większości obszary wiejskie, na
których MŚP mają różne mocne strony, ale pozostają w tyle pod względem cyfryzacji w
swoich krajach, dlatego też projekt nie koncentruje się na konkretnej gałęzi przemysłu lub
sektorze. To jest to, co je łączy.
• Inkubatory, centra technologiczne, klastry, dostawcy usług ICT, którzy po zakończeniu
projektu mogą udostępniać rozwiązania firm trzecich za pośrednictwem platformy za opłatą,
jednak oferowanie takich rozwiązań wymaga wniesienia niewielkiej opłaty na utrzymanie
platformy i bezpłatnych narzędzi w przyszłości.
• Instytucje edukacyjne i nauczyciele ukierunkowani na MŚP, instytucje i społeczności
naukowe, a także organizacje publiczne, prywatne stowarzyszenia lub firmy konsultingowe
wspierające MŚP i cyfryzację.

Mimo, że treść będzie gotowa do udostępnienia na pół roku przed zakończeniem projektu
(patrz koniec WP 2), komunikacja na temat treści będzie kontynuowana do zakończenia
projektu.

Ten pakiet roboczy obejmuje opracowanie kursów (online i offline) wykorzystując rezultaty drugiego pakietu roboczego. Skierowane są one do potencjalnych trenerów i konsultantów,
którzy mogą wykorzystywać DSDT w swoim nauczaniu i pracy doradczej skierowanej do MŚP. Ponadto prowadzone jest pozyskiwanie i szkolenie potencjalnych trenerów i
konsultantów, a kursy są wdrażane z małymi testami i ewentualnie powtórzeniami. Kursy, o których mowa, to kursy związane z DSDT i narzędziami podrzędnymi, a nie kursy
ogólne, takie jak Excel, SAP lub tym podobne. Nie będą to też kursy dotyczące zastrzeżonego oprogramowania. Warsztaty i wydarzenia informacyjne dla zainteresowanych stron (nauczycieli i konsultantów)
zostaną zorganizowane we wszystkich uczestniczących krajach w oparciu o wspólne materiały informacyjne i koncepcje komunikacyjne, ale będą one dostosowane do każdego
języka i kraju/regionu lokalnego, aby dotrzeć do lokalnych interesariuszy. Materiały szkoleniowe/kursy dla trenerów zostaną udoskonalone na podstawie informacji
zwrotnych i ocen. Wszystkie materiały będą przetłumaczone na lokalne języki i odpowiednio dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz z uwzględnieniem perspektywy włączenia obu
płci.

Wnioski wyciągnięte z realizacji pakietu roboczego „Szkolenia trenerów” zostaną opisane, przeanalizowane i opublikowane dla wszystkich grup docelowych, ale w szczególności dla
instytucji edukacyjnych i nauczycieli ukierunkowanych na MŚP, instytucji i społeczności naukowych, a także organizacji publicznych, prywatnych stowarzyszeń lub firm
konsultingowych wspierających MŚP i cyfryzację.

Mimo, że szkolenie trenerów oraz narzędzia edukacyjne będą gotowe do uruchomienia pod koniec lipca 2026 r. (patrz koniec WP 3), komunikacja dotycząca wniosków uzyskanych w
ramach „Szkolenia trenerów” będzie kontynuowana do końca projektu.

W tym WP opracowywane są wspólne materiały i koncepcje kursów oraz ich tłumaczenie. Pozyskuje się uczestników szkoleń dla MŚP, a szkolenia są organizowane i wdrażane w ramach działań pilotażowych z udziałem co najmniej 2 MŚP z każdego kraju. Wykorzystuje się to do wspólnego doskonalenia kursów i materiałów szkoleniowych dla MŚP oraz do tworzenia kwestionariuszy poszkoleniowych. Lokalne/regionalne warsztaty i wydarzenia informacyjne w poszczególnych krajach (2 na region) przedstawiają DSTD, narzędzia podrzędne i materiały szkoleniowe dla zainteresowanych stron (dyrektorów generalnych, menedżerów itp. w MŚP). Wnioski wyciągnięte z inicjatywy „szkolenie MŚP” zostaną opisane, przeanalizowane i opublikowane w obu przypadkach:

• Dyrektorzy generalni, menedżerowie itp. w MŚP (różne narracje na temat tego, jak narzędzia mogą pomóc w różnych konkretnych przypadkach)

• Pracownicy/personel (różne narracje na temat tego, jak narzędzia mogą pomóc w różnych konkretnych przypadkach)

• Instytucje edukacyjne i nauczyciele ukierunkowani na MŚP, instytucje wiedzy i społeczności naukowe, a także organizacje publiczne lub prywatne stowarzyszenia lub firmy konsultingowe wspierające MŚP i cyfryzację

Ten pakiet roboczy utworzy i zinterpretuje formularze oceny i wywiady z użytkownikami DSDT, a także odpowiednio ulepszy DSTD oraz narzędzia podrzędne.
Będzie reklamować wykorzystanie DSDT i towarzyszące im MŚP korzystające z DSDT oraz opracuje koncepcję kapitalizacji (stała organizacja non-profit z przyszłymi sponsorami, a także płatnymi dostawcami usług i programistami open source). Pozyska przyszłych partnerów stowarzyszonych, aby na bieżąco informować MŚP o DSDT, a także konsultantów i trenerów z instytucji wiedzy, izb handlowych, centrów biznesu i szkół biznesu, którzy korzystają z platformy DSDT.

Ogólna komunikacja na temat wniosków wyniesionych z projektu zostanie prowadzona do wszystkich grup docelowych.