T.A.B – Technology , Art , Business

Projekt T.A.B realizowany z funduszy europejskich programu Interreg South Baltic  jest skoncentrowany na rozwiązaniu wyzwań, przed którymi stają mniejsze regiony Morza Batyckiego, aby stać się konkurencyjne i atrakcyjne na dzisiejszym globalnym rynku. Celem projektu jest promowanie i stymulowanie bliskiej współpracy między partnerami w celu podniesienia kompetencji, transferu wiedzy oraz wymiany doświadczeń bieznesowych, które przyśpieszą innowacje cyfrowe w regionie Morza Bałtyckiego.
Podejście, kompetencje i umiejętności sektorów kreatywnych oraz kultury (CCI) mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych wartości w różnych sektorach.

Ten wpływ jest już szeroko zauważalny w znaczących zmianach w sposobie, w jaki zarówno osoby fizyczne, jak i firmy wykorzystują technologię i komunikują się ze sobą. Współpraca jest niezbędna, aby osiągnąć wspólne cele i umożliwić europejskim regionom efektywną pracę razem nad skutecznym rozwiązywaniem regionalnych i sektorowych wyzwań w obszarach takich jak cyfryzacja oparta na treściach.

Główne inicjatywy pilotażowe w ramach projektu T.A.B to: Dialog Obywatelski oraz Biznes Transgraniczny. Ich opisy znajdują się poniżej.

Konsorcjum T.A.B zidentyfikowało potrzebę stworzenia międzynarodowej platformy międzysektorowej, oferującej możliwość dyskusji między krajami na temat sposobów nawiązywania współpracy, aby pomóc regionom stać się bardziej konkurencyjnymi poprzez identyfikację trendów i innowacji na bardzo wczesnym etapie. Wyzwaniem jest również wsparcie MŚP, ponieważ gospodarka regionów Południowego Bałtyku opiera się na rozwijaniu i wprowadzaniu innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Finansowanie

Blue Science Park- Park Technologiczny z Karlskrona w Szwecji, jako partner wiodący projektu, otrzymał 1,9 miliona euro na wsparcie działań związanych z transferem wiedzy, zgromadzenie ekspertyz wśród partnerów projektu i utworznie w ich miejsce skrojonych na miarę kursów które będą odpowiadały potrzebom krajów partnerskich projektu.

Cele projektu:

 • Innowacje międzysektorowe w zakresie technologii i kultury,
 • Ruchome obrazy, film/medialne, gry/muzyka, VR/AI/XR, IP/BM,
 • Podwójne zastosowanie interaktywności Metaverse.

Praca wszystkich głównych partnerów i partnerów stowarzyszonych w projekcie TAB będzie skupiać się przede wszystkim na wzajemnej wymianie doświadczeń. Współpraca i dialog stworzą rozwiązania łączące technologię, sztukę i biznes.
Grant pochodzi z programu UE Interreg Południowy Bałtyk.

Współpraca:

Blue Science Park, Campus Gräsvik 2, 37175 Karlskrona, Szwecja
Email: marie.bjorck@bluesciencepark.se

Karlskrona Municipality, Bastionsgatan 6B, 371 32 Karlskrona, Szwecja
Email: karlskrona.kommun@karlskrona.se

Klaster IT, Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, Polska
Email: magda.lawicka@klaster.it

Hyper Island ProgramHyper, Bastionsgatan 8, 371 32 Karlskrona, Szwecja
Email: info@hyperisland.com

Rietavas Tourism and Business Information Centre (RTVIC), 5 Parko, LT-90311 Rietavas, Litwa
Email: verslas@rietavovic.lt

Akademia Sztuki, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, Poland
Email: monika.klein@akademiasztuki.eu

Media Dizajn, Ks. bpa Władysława Bandurskiego 96/23, 71-685 Szczecin, Polska
Email: kzarek@mediadizajn.pl

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and DesignHSW, Philipp-Müller-Str. 14, 19/114, 23966 Wismar, Niemcy
Email: rektor@hs-wismar.de

Talent Garden, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Copenhagen, Dania
Email: vincent.bruin@talentgarden.com

Support:
main coordinator of the EU strategy for the South Baltic region

 • Roskilde University, Denmark
 • Talent Garden Vilnius, Lithuania
 • LEVELS AB Stockholm, Sweden
 • Berlin Business School of Innovation Berlin, Germany
 • City Council Wolin, Poland
 • Arts Dot Association, Karlskrona, Sweden
 • Blekinge Institute of Technology, Sweden
 • The Media Suite Innovation Lab, Swansea University, England
 • Hanseatic City of Wismar, Germany
 • Rietavas, Mazeikiai, Plunge and Telsiai Municiplities, Lithuania
 • Lindholmens Science Park, Göteborg, Sweden
 • Blekinge Business Incubator, Karlskrona, Sweden

Partnerzy:

Partnerzy stowarzyszeni:

Newsy:

19 marca 2024 Monika Duszkiewicz

Relacja naszego Eksperta z udziału w warsztatach w Cannes

Za nami wydarzenie Creative Design Sprint 2024r., które odbyło się w Bastide Rouge w Cannes. Spotkanie odbyło się w ramach...

11 marca 2024 Monika Duszkiewicz

Creative Design Sprint 2024r. w Cannes (prace nad projektem TAB)

W ubiegłym tygodniu Magdalena Ławicka i Monika Duszkiewicz wraz z naszym Klastrowiczem Piotrem Krężel z firmy 24fps.pl, wzięli udział w wydarzeniu...

3 listopada 2023 Monika Duszkiewicz

[30-31.10, Szwecja] Startujemy z Projektem T.A.B – wizyta w Blue Science Park w Szwecji

Startujemy z realizacją działań w ramach Projektu T-A-B (Innovation Hubs for Tech, Art and Business)! Liderem projektu jest Blue Science Park...

Projekt T.A.B jest częścią programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – Działanie 1.1 Digitalizacja regionu.

Gospodarka obszaru Południowego Bałtyku opiera się na ekspansji i innowacjach małych i średnich przedsiębiorstw. Dominacja małych przedsiębiorstw determinuje ich ważną rolę w gospodarce regionalnej. Projekt T.A.B. przyczyni się do stymulowania współpracy transgranicznej w wyżej wymienionym obszarze, umożliwiając MŚP dalsze wzmacnianie kultury współpracy, dzielenie się wiedzą i podejmowanie wspólnych działań w zakresie

cyfryzacji i innowacji w regionie. Trzy różne pilotaże, które zostaną zrealizowane, podkreślą nową wiedzę, wzmocnią współpracę transgraniczną, umożliwiając MŚP oraz przemysłowi kulturalnemu i kreatywnemu (CCI) uwolnienie ich potencjału w zakresie transformacji technologicznej i internacjonalizacji.

Projekt T.A.B ustanowi sieci w regionie Południowego Bałtyku między usługami opartymi na wiedzy, a podmiotami prowadzącymi intensywne badania naukowe oraz wymianę wiedzy na temat innowacji i cyfryzacji. Celem tego projektu jest identyfikacja innowacji i nowych możliwości biznesowych poprzez tworzenie modeli długoterminowej wymiany w regionie Południowego Bałtyku. Celem Projektu jest stworzenie transgranicznej współpracy z punktami spotkań, które stymulują współpracę międzysektorową w dziedzinie technologii, sztuki i biznesu.

Branża kreatywna jest nie tylko jednym z najszybciej rozwijających się sektorów światowej gospodarki, ale także sektorem wysoce transformacyjnym pod względem generowania przychodów, tworzenia miejsc pracy i dochodów z eksportu. Oprócz korzyści ekonomicznych, generuje ona również korzyści dla wartości skoncentrowanych na ludziach, zrównoważonym rozwoju miast, rozwoju kreatywnego i kulturalnego.

Pakiety robocze dla Projektu T.A.B to:

Ta część projektu ma na celu zidentyfikowanie innowacji i nowych możliwości biznesowych zarówno dla firm technologicznych, kreatywnych i branży kulturalnej (CCI) w regionie Południowego Bałtyku. Poprzez tworzenie i testowanie modeli współpracy transgranicznej między sektorem kultury, (składającym się głównie ze stowarzyszeń non-profit), a MŚP zorganizowanymi w klastry w ramach parków naukowych lub centrów biznesowych. Projekt opiera się na spotkaniach wyżej wymienionych branż, które stymulować będą  współpracę międzysektorową i innowacje.

W ramach dialogu społecznego będziemy badać cyfryzację i innowacje łącząc je z dziedzictwem kulturowym partnerów projektu.

Doświadczenie to będzie miało miejsce w przestrzeni publicznej trzech miast i obejmie proces badań, koncepcji, projektowania i produkcji, który zaangażuje różne grupy społeczne.

Dialog obywatelski będzie dotyczył zaawansowanych pomysłów na temat tego, jak firmy i ludzie będą zachowywać się w środowiskach „phygital”, badając takie tematy jak nowe produkty hybrydowe, zmieniające się pojęcie piękna i użyteczności, zrównoważony rozwój środowiska phygital.

Badanie nowych formatów przywództwa i modeli biznesowych oraz sprawdzanie, w jaki sposób możemy współpracować i rozwijać obszary cyfryzacji opartej na treści. Działanie w ramach tego projektu pilotażowego ma na celu:  zidentyfikowanie procesów innowacji międzysektorowych, zaplanowanie organizacji tych procesów oraz stymulacji inicjatyw transgranicznych. Model ten zakłada zbadanie, zaplanowanie i stworzenie modeli szkoleń dla rozwoju innowacyjnych kompetencji u uczestników kursów. Strategia transgranicznego rozwoju określonych grup docelowych korzystających z kursów ma za zadanie stymulację rozwoju transgranicznego w dziedzinach nowoczesnej technologii, a także kompetencji przyszłości.

Ta część projektu  ma na celu zbadanie wartości tworzenia transgranicznych centrów innowacji w regionie Południowego Bałtyku. Centra Innowacji to organizacje, które wspierają firmy poprzez przyspieszenie rozwoju i wdrażania innowacji cyfrowych oraz świadczą te usługi blisko użytkowników końcowych. Utrzymują relacje robocze z różnymi podmiotami, tworząc „punkt kompleksowej obsługi”, w którym firmy, w szczególności MŚP, start-upy i spółki o średniej kapitalizacji, mogą uzyskać dostęp do testowania technologii, porad finansowych, informacji rynkowych i możliwości nawiązywania kontaktów. Identyfikując różne podmioty i etapy procesu innowacji, zarówno regionalne, jak i transgraniczne, dążymy do stworzenia strategicznych partnerstw, które pomogą MŚP w przyspieszeniu procesów i uzyskaniu dostępu do finansowania.

W WP4 koncentrujemy się na współpracy z branżą kreatywną i kulturalną oraz wykorzystaniu nowych technologii, takich jak AI, AR, XR, w celu znalezienia innowacji i nowych modeli biznesowych.