Wiedza i edukacja

Przynależność do Klastra to korzyść w obszarze rozwoju kompetencji potrzebnych w branży IT poprzez:

  • członkostwo w eksperckiej grupie "Dobre praktyki HR w IT" (szczegóły) na Facebooku i udział w cyklicznych rozmowach online "HR Telco". Współpraca opiera się na wzajemnym inspirowaniu, dzieleniu się wiedzą i wspólnym szukaniu rozwiązań w gronie osób odpowiedzialnych za codzienne prowadzenie procesów HR'owych w naszych firmach klastrowych;
  • udział w wydarzeniach biznesowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Klaster IT. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorami największych wydarzeń branżowych w regionie, dysponując listą ponad 20 wydarzeń, ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy i poszerzanie kontaktów. Jako Klaster IT ściśle współpracujemy z instytucjami otoczenia biznesu, w tym na przykład: Centrum Inicjatyw Gospodarczych (w skrócie CIG) czy Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (w skrócie ARMS). Dzięki temu jesteśmy partnerem wielu wydarzeń ważnych dla rozwoju firm IT. Instytucje zewnętrzne bardzo często pytają Klaster o potrzeby branży IT w kontekście realizowanych przez te instytucje działań warsztatowych i szkoleniowych. Rozmawiamy z firmami o tym, które obszary i jaka tematyka jest dla nich interesująca i przekazujemy te informacje organizacjom zewnętrznym;
  • Szkolenia Klastrowe - możliwość zorganizowania wydarzenia edukacyjnego (szkolenie, warsztat) przez firmę przy wsparciu Klastra IT - każda z naszych Klastrowych firm ma możliwość raz w roku zorganizować bezpłatne szkolenie/warsztat dla Klastrowiczów oraz dla firm zewnętrznych, przy pełnym wsparciu Klastra (tj.wynajem sali, catering, promowanie warsztatu oraz zapis Uczestników są po stronie Klastra); opcjonalnie: szkolenia online (webinary);
  • otrzymywanie bieżących informacji o wydarzeniach branżowych zgodnych z profilem działania firmy. Klaster IT bardzo często otrzymuje zapytania od organizatorów wydarzeń branżowych dotyczące rekomendacji osób do udziału w panelach eksperckich – naszym firmom daje to możliwość budowania wizerunku eksperta, a także poszerzania kontaktów biznesowych; każda z naszych firm członkowskich otrzymuje pakiet informacji za pomocą newslettera wysyłanego co tydzień bądź w drodze bezpośredniego mailingu lub rozmowy telefonicznej;
  • uzyskanie specjalnej oferty (gwarancji miejsc lub preferencyjnej ceny wejściówek) na wydarzenia branżowe organizowane w naszym regionie;
  • naszą współpracę z instytucjami edukacyjnymi, a także trenerami biznesu - dbamy o podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji aktualnych i przyszłych kadr branży IT. Zapraszamy trenerów do współpracy przy organizowaniu wydarzeń merytorycznych, dbając o rozwój kompetencji naszych firm. Jednocześnie badamy jakich kompetencji oczekują nasze firmy IT od absolwentów naszych rodzimych placówek edukacyjnych.
wiedza i edukacja
wiedza i edukacja