Budowanie partnerstw

Członkostwo w Klastrze IT umożliwia budowanie partnerstwa i współpracy z firmami z branży IT przy wykorzystaniu sprawnego mechanizmu zamówień. Klaster IT oferuje następujące możliwości:

  • bezpieczną kooperację ze zweryfikowanymi już przez inne klastrowe firmy partnerami; mamy duże doświadczenie w łączeniu zasobów różnych firm przy tworzeniu wspólnych projektów, rekomendujemy naszym firmom sposoby i warunki współpracy z potencjalnym partnerem (jako Klaster wskazujemy kluczowe zapisy umów kooperacyjnych i podpowiadamy jak bezpiecznie nawiązać i rozwijać taką współpracę),
  • rozwój produktów i usług, które wymagają połączenia wielu kompetencji - nasze firmy mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na potrzebne kompetencje przy wykorzystaniu klastrowego systemu zamówień (nasz wewnętrzny kanał: zamowienia@klaster.it); firmy mogą się rozwijać, korzystając z wiedzy innych firm a brak specyficznych kompetencji nie jest dla nich ograniczeniem w tworzeniu nowych produktów - mogą połączyć siły z inną klastrową firmą i razem tworzyć innowacje,
  • skorzystanie z poleceń biznesowych - w przypadku kierowanych do nas zapytań o usługi IT, polecamy nasze firmy członkowskie.
Budowanie partnerstw