Deklaracja członkowska

 1. Deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin w charakterze Członka Wspierającego.
 2. Zapoznałam/em się i zaakceptowałam/em statut stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.
 3. Zapoznałam/em się i zaakceptowałam/em Regulamin korzystania z logo Klastra.
 4. Zobowiązuję się do terminowego wpłacania składek członkowskich za moją firmę jako Członka Wspierającego oraz za Przedstawiciela mojej firmy, który zostanie Członkiem Zwyczajnym w wysokościach określonej poniżej lub w wysokości wynikającej z uchwały Zarządu stowarzyszenia obowiązujących w kolejnych latach kalendarzowych.
 5. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Klastra.
 6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia oraz pobierania składek członkowskich i realizacji zadań Stowarzyszenia a także wyrażam zgodę na udostępnienie ww. danych osobowych wszystkim uczestnikom Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie oraz umieszczenie stosownej informacji na stronie klaster.it. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla członków klastra.
 7. Integralną częścią deklaracji członka wspierającego jest deklaracja członka zwyczajnego jako Przedstawiciela

  Liczba zatrudnionych osób:

  CZŁONEK ZWYCZAJNY (OSOBA FIZYCZNA)


  Członek zwyczajny* - osoba, której obowiązkiem jest brać udział, z głosem stanowiącym, w Walnym Zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Pozostaw puste, jeżeli Członek Zwyczajny jest ten sam co w poz.2 deklaracji członkowskiej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia oraz pobierania składek członkowskich i realizacji zadań Stowarzyszenia a także wyrażam zgodę na udostępnienie ww. danych osobowych wszystkim uczestnikom Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie oraz umieszczenie stosownej informacji na stronie klaster.it. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla członków klastra. Deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin w charakterze Członka Zwyczajnego. Zapoznałam/em się i zaakceptowałam/em statut stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Klastra.
  * Osoba, która dołączy do nas jako osoba prywatna powiązana z IT, nie uzyskuje prawa do głosowania (np. podczas Walnego Zgromadzenia Członków).

  Planowana aktywność w Klastrze IT