Klaster ICT Pomorze Zachodnie pomaga zdobyć wiedzę i kontakty biznesowe

  • Jesteśmy organizacją non-profit i aktywnie działamy na rzecz branży IT w województwie zachodniopomorskim.
  • Wspieramy miasto Szczecin w rozwoju gospodarczym a także dbamy o promocję naszego regionu i firm z branży IT. Działamy na rzecz zwiększania atrakcyjności Pomorza Zachodniego i Szczecina dla pracowników, inwestorów oraz przedsiębiorców lokalnych i studentów.
  • Rozwijamy kontakty z firmami oraz z instytucjami, inicjując współpracę i nowe projekty biznesowe.
  • Nasi członkowie prowadzą działalność w różnych sektorach branży informatycznej: oprogramowania, multimediów, sieci telekomunikacyjnych, outsourcingu IT, itd. – co tworzy dla wielu firm z regionu szerokie możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych.
  • Organizujemy wspólne spotkania, szkolenia i konferencje, gromadząc najaktywniejszych przedstawicieli branży – stwarzając okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Historia Klastra zaczyna się w 2007 roku, wtedy powstała inicjatywa klastrowa. W następnych latach trwały dynamiczne przygotowania, aż w 2011 roku zostało oficjalnie powołane Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Nasze działania od samego początku skupiają się na 5 obszarach: szkolenia, organizacja wydarzeń, rynek pracy, współpraca ze szkołami wyższymi i szkołami średnimi oraz współpraca ponadregionalna i międzynarodowa. Od tamtego czasu bardzo rozwinęliśmy skrzydła! Braliśmy udział w wielu innowacyjnych projektach, pomagamy start-upom, rozpoczęliśmy również współpracę z organizacjami poza granicami Kraju. Bierzemy też udział w licznych wydarzeniach branżowych lokalnych, regionalnych oraz krajowych. Zapraszamy do współpracy!

Warto podkreślić to, jak duży jest potencjał naszego Regionu. Zachodniopomorskie to ponad 1,7 miliona mieszkańców. Mamy w Regionie ponad 3 tys. pracowników naukowych oraz ponad 60 tys. studentów, z czego 2,5 tys. studiuje na kierunkach informatycznych.

Misją Klastra jest dynamiczny rozwój firm IT z naszego regionu i uczynienie z branży IT kluczowego sektora na Pomorzu Zachodnim.

Klaster tworzy warunki pomocne w ekspansji przedsiębiorstw IT, wspiera ich rozwój, promuje, inicjuje współpracę między firmami i instytucjami oraz realizuje wspólne projekty.

Ważne są dla nas wartości: współpraca, wiedza, inwencja.

Cele Klastra:

  • Prowadzenie działań w zakresie rozwoju i promowania regionu Pomorza Zachodniego jako dobrego miejsca dla branży IT pośród pracowników, przedsiębiorców i inwestorów.
  • Reprezentowanie wspólnych interesów branży IT wobec instytucji zewnętrznych.
  • Budowanie partnerstwa firm IT celem realizacji wspólnych projektów.
  • Wspieranie firm IT w rozwoju ich biznesu, potencjału technologicznego, osiąganiu wysokiego poziomu innowacyjności i konkurencyjności rynkowej.
  • Podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji kadr branży IT we współpracy ze szkołami, instytucjami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Dokumenty:

KRS
Statut Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie (Obowiązuje od 26.06.2019)
Regulamin korzystania z logo Klastra
Kodeks Etyczny Członków Klastra

Prezentacja Klastra.it: do pobrania tutaj