Posiadane umiejętności

    Dane osobowe
    Znajomość języków obcych
    Znajomość oprogramowania
    Znajomość technologii
    Tematy/technologie, które mnie interesują: