We wtorek odbyło się nasze spotkanie dla firm, które organizowaliśmy wspólnie z Ekspertami z Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz z GBSBankiem. Podczas tego wydarzenia nasi Goście zaprezentowali możliwości pozyskiwania środków na rozwój działalności w branży IT.

Na początku spotkania, Paweł Górnikiewicz (Dyrektor Obszaru Doradztwa Bankowego w GBSBank) zaprezentował nowoczesne rozwiązania bankowe dla branży IT. Opowiedział o tym, jakie są możliwości klientów banku m.in. na pozyskiwanie środków w ramach leasingu, factoringu oraz na temat prowadzenia bezpiecznych rachunków z opcją wymiany walut. Rozmawialiśmy z naszym Gościem o preferencjach firm IT, dotyczących instrumentów służących kredytowaniu działalności bieżącej oraz planowanych inwestycji. Poruszył również kwestie rozwiązań związanych z generowaniem i przechowywaniem oszczędności pochodzących z nadwyżek finansowych. Prezentacja na temat rozwiązań bankowych dostępna jest TUTAJ >>

W kolejnej części spotkania wziął udział Maciej Borowski (Kierownik Działu Marketingu i Promocji, KSSSE). Jego prezentacja koncentrowała się na przedstawieniu kompleksowego wsparcia dla nowych inwestycji w branży IT. Maciej szczegółowo omówił kryteria jakościowe, jakie muszą spełniać nowe inwestycje. Wymienił również sektory działalności objęte pomocą publiczną, inteligentne specjalizacje dla województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W trakcie swojego wystąpienia wyjaśnił, w jaki sposób wsparcie jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Cała prezentacja dostępna jest TUTAJ >>

Dziękujemy za udział naszych Klastrowiczów i cenne informacje, które uzyskaliśmy w trakcie spotkania.