Kolejne podsumowanie roku naszych działań za nami! 11 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

Podczas oficjalnej części obrad, Marcin Kaczmarek (Prezes Klastra), wspólnie z Dyrektorką Operacyjną, dr Magdaleną Ławicką, przedstawili szczegółowe sprawozdanie merytoryczne Zarządu. Omówiono dotychczasowe działania statutowe oraz nakreślono plany na najbliższe miesiące.

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił Kamil Pilarski, prezentując sprawozdanie oraz zalecenia na kolejną kadencję. Działania Zarządu zostały ocenione pozytywnie przez Komisję.

Zakończeniem obrad było głosowanie nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium członkom Zarządu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność. Już teraz zapraszamy Was do udziału w kolejnych inicjatywach organizowanych przez nasz Klaster!

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.