Jako Klaster IT podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego na Pomorzu Zachodnim. Wspieramy rozwój potencjału technologicznego oraz osiąganie wysokiego poziomu innowacyjności organizacji działających w naszym regionie. Obecnie...
Zbliża się organizowana przez Klaster konferencja Trend-IT. To nowe wydarzenie na mapie województwa zachodniopomorskiego. Tworzymy je z myślą o wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnym sektorem IT a przedsiębiorcami,...
Chcesz postawić swoje pierwsze kroki w nauce programowania? Chcesz sprawdzić, czy kodowanie jest dla Ciebie? Zapisz się na weekendowe, bezpłatne warsztaty z podstaw programowania w języku JavaScript! Już 10...
Zapraszamy do udziału w badaniu sektora nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego! Jako Klaster IT chcemy zwiększać atrakcyjność naszego miasta i regionu. Dzięki informacjom uzyskanym w...