Dr Magdalena Ławicka wzięła udział w spotkaniu na Uniwersytecie w Roskilde (Dania). Podczas wizyty wspólnie z uczestnikami (m.in. WITENO GmbH z Niemiec oraz Konventum z Danii a także Blue Science Park ze Szwecji oraz Uniwersytet KSU z Litwy) pracowaliśmy nad koncepcją projektu, który dotyczył stworzenia platformy w formie przewodnika do opracowania strategii cyfryzacji dla różnych organizacji.

Projekt został zrealizowany  w ramach seed money project (Interreg South Baltic Programme 2014-2020).