IMGM8611a_Easy-Resize.com

Agnieszka Zamaro-Wiśniewska

Biegły rewident z ponad 17 letnim doświadczeniem w audycie, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 1999 roku prowadzi księgi rachunkowe spółek z branży usługowej, produkcyjnej, stowarzyszeń i fundacji. Specjalizuje się w branży morskiej, spedycji, e-comerce oraz rozliczaniu nowych technologii – ulg B+R, podatku estońskiego. Obecnie pełni funkcję konsultanta w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, jest też członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, istniejącej od 1907 roku organizacji zrzeszającej księgowych. Czynnie uczestniczy w integracji środowiska zawodowego m.in. jako członek Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. Działa na rzecz zrozumienia i współpracy między księgowymi a biznesem. Specjalizuje się w obsłudze księgowo-podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw – oraz osób fizycznych prowadzących działalność. Aktywnie wspomaga przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów z dziedziny podatków. Doradza startupom w wyborze właściwej formy opodatkowania, organizacji zagadnień finansowych, zatrudniania pracowników. Dzięki szerszemu spojrzeniu biegłego rewidenta może zarekomendować rozwiązania dotyczące wielu dziedzin, nie tylko z zakresu finansowo-księgowego.