Employer Branding

Przynależność do Klastra to korzyść w obszarze poszukiwania pracowników, a także prowadzenia działań z zakresu Employer Brandingu naszych firm, co jest możliwe poprzez:

  • wewnętrzny klastrowy system praktyk i staży - osoby poszukujące zatrudnienia wypełniają formularz (aplikacja online - tutaj link), następnie opis kompetencji kandydata jest przekazywany naszym firmom;
  • udostępnienie firmom bazy CV doświadczonych specjalistów z branży IT szukających zatrudnienia (formularz online - tutaj link);
  • współpracę ze szkołami i uczelniami w regionie Pomorza Zachodniego - jesteśmy jedynym ośrodkiem współpracującym z organizacjami na wszystkich szczeblach i rodzajach edukacji, w tym m.in.: szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi z regionu, zarówno od szczebla podstawowego, poprzez szkoły średnie aż po wyższe. Docieramy do uczniów jak i rodziców, nauczycieli oraz do kadry uniwersyteckiej, a także dyrektorów techników informatycznych i dziekanów. Dla stowarzyszonych firm oznacza to możliwość szybkiego pozyskania praktykantów/stażystów a także udziału firmy w konkursach branżowych na uczelniach, ukierunkowanych na rozwój nowych rozwiązań (np. hackathony);
  • wykorzystanie kanałów komunikacji Klastra IT do zaprezentowania firmy jako interesującego pracodawcy w regionie. Ponadto, każda z naszych firm może opublikować ogłoszenie rekrutacyjne, korzystając z naszych kanałów, m.in.: post na naszym profilu na Facebooku oraz LinkedIN bądź umieszczając informację na stronie Klastra.