Cieślicki_socialmedia_10

Jakub Cieślicki

Wychowany na grach komputerowych i budowie prawnik. Nie informatyk (jeszcze nie). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz radca prawny. Od dwóch kadencji członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej tj. ochronie programów komputerowych i baz danych. W ramach praktyki udziela wsparcia w negocjacjach handlowych dotyczących ustalenia warunków prawnych świadczenia usług IT w tym w szczególności opartych o technologię chmury, zawierających technologię rozpoznawania obrazu, czy udostępniania do korzystania baz danych. Dodatkowo, zafascynowany obserwator procesów budowlanych doświadczający w praktyce odmiennej rzeczywistości terenu budowy, a w tym reprezentujący Klientów w procesach sądowych dotyczących robót budowlanych. Rozwój przemysłu komputerowego pozwolił mu na rozpoczęcie specjalizacji w przepisach prawa dotyczących tej fascynującej dziedziny. Uwzględniając zakorzenione w dzieciństwie umiłowanie gier komputerowych koncepcja ta pozwoliła mu na łączenie pasji do gier komputerowych z wykonywanym zawodem radcy prawnego.