W dniach 14-16 listopada br. Magdalena Ławicka i Monika Duszkiewicz wzięły udział w seminarium otwierającym prace nad projektem CONSIDERATION – COmpeteNceS – Inclusive Digital grEen tRAnsformaTION.
Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie w Roskilde w Dani, który jest liderem projektu. Oprócz naszego klastra w projekcie biorą udział również partnerzy z Danii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji, których mieliśmy przyjemność poznać osobiście.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji, poprzez rozwój kompetencji zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników. 
W ramach projektu powstanie platforma, która będzie narzędziem do rozwoju strategii cyfrowej (DSDT) oraz zapewni wsparcie kompetencji cyfrowych przedsiębiorstw.
Rolą Klastra IT będzie m.in. networking, a także za stworzenie narzędzi do zarządzania cyfrowego  oraz strategii modelu biznesowego umożliwiającego cyfrowy rozwój przedsiębiorstw.
Będziemy również odpowiedzialni za komunikację w projekcie oraz organizację warsztatów branżowych.

To były trzy intensywne dni,  podczas których omówiliśmy szczegółowe plany projektu oraz zaplanowaliśmy zadania na kolejne 3 lata trwania tego międzynarodowego projektu. Szczegóły już wkrótce!

#Interreg #SouthBaltic #SailingTogether #UE #EuropeanCommision