W ubiegły czwartek tj. 30 listopada spotkaliśmy się na ostatnim w tym roku Śniadaniu Klastrowym. Cieszy nas fakt, że tak wielu z Was przybyło na nasze spotkanie i z zaangażowaniem brało w nim udział. Rozmawialiśmy o środkach finansowych i możliwościach rozwoju produktów i usług w branży IT. 

Na początku spotkania Marek Witkowski z firmy AUTOCOMP MANAGEMENT oraz Paweł Kozłowski z KONGSBERG MARITIME podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ubieganiem się o dotacje. Opowiedzieli również o procesie  wypełniania wniosków, a także o całościowej realizacji projektów.

W drugiej części spotkania Eksperci z DELOITTE omówili możliwości wsparcia sektora IT na Pomorzu Zachodnim. Przekazali nam dużo cennej wiedzy co do ulg podatkowych oraz możliwości dofinansowań działań dla sektora innowacyjnego.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zapraszamy już 21 grudnia do udziału w Klastrowej Kawie Online.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z wydarzenia: