W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność zorganizować  „Warsztaty międzynarodowe na temat cyfryzacji przedsiębiorstw”, które organizowaliśmy w ramach naszego międzynarodowego projektu Consideration. Spotkanie zgromadziło naszych Partnerów z Niemiec, Danii, Szwecji, Polski oraz Litwy. Naszymi Gośćmi byli również przedstawiciele z naszych lokalnych firm: Ministerstwo Dobrego Mydła, Follow me!, IAMP oraz Enovation Polska. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat cyfryzacji w biznesie.

W pierwszej części warsztatów wspólnie z naszymi Partnerami międzynarodowymi omówiliśmy propozycję  kwestionariusza w formie arkusza samooceny dla MŚP. Celem kwestionariusza jest pomoc firmom w ocenie i diagnozie ich potrzeb w zakresie cyfryzacji. Na jego podstawie zostanie stworzona platforma zawierająca narzędzia do pomiaru i raportowania zielonej transformacji, wykorzystania danych do analizy biznesowej oraz wsparcia w transformacji w kierunku cyfrowych sieci i modeli biznesowych. Platforma będzie wspierać rozwój kompetencji cyfrowych.

W dalszej części warsztatów ze swoimi prelekcjami wystąpili Eksperci z naszych klastrowych firm. Marcin Kaczmarek, CEO Consileon Polska oraz CEO Klastra IT, przedstawił temat „Szans i wyzwań cyfryzacji dla MŚP”, podkreślając kluczowe aspekty wprowadzania technologii cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Następnie Daniel Czapiewski, CTO & PARTNER w 180heartbeats + JUNG v. MATT, omówił „Modele zarządzania wiedzą, zasilane unikalnymi i wyspecjalizowanymi danymi”, wskazując na przyszłość efektywnego zarządzania wiedzą w organizacjach.

Ostatnia część warsztatów była poświęcona bezpośredniej wymianie doświadczeń z firmami, które już korzystają z narzędzi cyfrowych. Pracowaliśmy w pięciu grupach, aby omówić potrzeby i wyzwania w obszarach takich jak ocena i raportowanie zrównoważonego rozwoju, zarządzanie danymi biznesowymi i analiza, rozwój cyfrowego modelu biznesowego, zarządzanie wiedzą, oraz rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne udział i cenne wykłady, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszej platformy i lepszego zrozumienia potrzeb w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw.

Spotkanie i warsztat odbyło się w ramach realizowanego przez nas projektu Consideration (dofinansowanie z projektu Interreg South Baltic).