Jako Klaster IT podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego na Pomorzu Zachodnim. Wspieramy rozwój potencjału technologicznego oraz osiąganie wysokiego poziomu innowacyjności organizacji działających w naszym regionie.

Obecnie prowadzimy badanie, które ma na celu diagnozę potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w technologie informacyjno-komunikacyjne (w tym sprzęty oraz oprogramowanie), a także aktualnego stopnia ich wykorzystywania w procesie świadczenia przez gminy usług z obszaru elektronicznej administracji.

LINK DO BADANIA>>>