→ Świąteczna Klastrowa Kawa Online – podsumowanie roku 2021 i plany na kolejny! [16.12.2021]

Ostatnia Klastrowa Kawa Online w 2021 roku pozwoliła dokonać wspólnego podsumowania działań w obecnym roku, jak i również przedstawić plany na rok najbliższy. Druga część spotkania była świąteczna i na naszych Klastrowiczów czekał ? Świąteczny QUIZ z nagrodami ?

Gratulujemy Zwycięzcom, którzy wygrali podwójne bilety do Muzeum Szczecin w PRL! Jednocześnie, zapraszamy Was do udziału w naszych projektach w nadchodzącym roku i dziękujemy za naszą współpracę w 2021 roku!

→ Klastrowa Kawa Online – Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Jak przygotować firmę? [02.12.2021]

Podczas ostatniej Klastrowej Kawy Online rozmawialiśmy z Mec. Rafałem Malujdą o unijnej Dyrektywie o ochronie sygnalistów.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w Polsce zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2021 r (m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób).

Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty prawne z sektora publicznego (wyjątek: gminy zamieszkane przez mniej niż 10 tys. Mieszkańców), a także podmioty z sektora prywatnego (wyjątek: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników). Terminy wdrożenia mechanizmów Dyrektywy są zróżnicowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Sektor prywatny – przedsiębiorstwa poniżej 250 zatrudnionych mają dwa lata więcej, czyli do 17 grudnia 2023 roku. Sektor publiczny obowiązuje termin: do 17 grudnia 2021.

Rozmawialiśmy podczas kawy jakie działania warto podejmować w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Poruszyliśmy więc między innymi kwestie takie jak:

 • sposób zbierania informacji i wybór kanału dla zgłaszania naruszeń w firmie,
 • metoda archiwizowania dokumentów,
 • procedura podejmowania działań i przesłania rekomendacji (nie wolno bagatelizować takich zgłoszeń; w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od zgłoszenia należy przedstawić wnioski dot. sprawy),
 • klasyfikacja naruszeń (przy czym obecne zapisy nie zobowiązują do stosowanie kategoryzacji, ale takowa może być pomocna w procedowaniu działań w firmie),
 • rola pełnomocnika ds. etyki (takie stanowisko występuje w niektórych firmach, choć zapisy do tego nie zobowiązują).

Dziękujemy Mec. Malujdzie z Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa za wiele praktycznych wskazówek jak dostosować się do nowej dyrektywy.

→ Klastrowa Kawa Online – Poznajmy Trust SEC! [18.11.2021]

Podczas naszej ostatniej Klastrowej Kawy Online, poznaliśmy bliżej firmę Trust SEC – naszego nowego Klastrowicza!

Magdy Sharawy (założyciel i CEO firmy) zaprezentował rozwijane i wykorzystywane przez firmę technologie biometryczne, pozwalające na bezpieczną identyfikację tożsamości danej osoby.
Ponadto, Magdy zadeklarował chęć przedstawienia swojej oferty firmom członkowskim, dotyczącej stosowania technologii oferowanej przez Trust SEC dla budowania bezpiecznych aplikacji przez nasze firmy.

Dziękujemy za udział w naszym spotkaniu

→ Klastrowa Kawa Online – specyfika firm produktowych [04.11.2021]

Podczas ostatniej Klastrowej Kawy Online na naszym klastrowym forum poruszaliśmy temat rozwoju firm produktowych. Przy tej okazji przedstawił nam się nasz nowy Klastrowicz firma BOOSTE i Michael Kacprzak, który opowiedział o platformie do szybkiego i nowoczesnego finansowania biznesów onlinowych. BOOSTE rozwija się przy wsparciu funduszu Tar Heel Capital Pathfinder. Trzymamy kciuki za dalsze działania!

Podczas spotkania poruszaliśmy kwestie wyzwań jakie towarzyszą ekspansji takich firm, a także doświadczeń w zakresie zdobywania nowych rynków i obsługi klienta zagranicznego (również w aspekcie finansowym). Firmy mają różne sposoby na budowanie swojej pozycji na rynku europejskim/światowym, część z nich zakłada działalność również w innych państwach (co sprzyja budowaniu tzw. tożsamości międzynarodowej marki). Nasi Klastrowicze realizują różne strategie w zakresie zdobywania rynków zagranicznych. Niektórzy najpierw osadzają się w danym kraju i powoli, systematycznie rozwijają sprzedaż z udziałem przedstawiciela (on site), a inni najpierw działają zdalnie na rzecz rozwoju kontaktów i sprzedaży, a dopiero po jakimś czasie decydują się na założenie oddziału w danym kraju.

W obszarze pozyskiwania nowych pracowników (stanowiska: Product Owner, Product Designer, itp.) nasze firmy wskazały, że głównie szukają pasjonatów danej dziedziny, aniżeli osób doświadczonych tylko technicznie.

Firmy pytały też o ulgę B+R oraz IP BOX, nasz Klastrowicz Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa wsparł nas merytorycznie i obiecał zorganizować dodatkowe spotkanie dla firm w tym temacie.

→ Klastrowa Kawa Online – bezpieczeństwo naszej firmowej infrastruktury [21.10.2021]

Kolejna Klastrowa Kawa za nami!

Ostatnia Klastrowa Kawa dotyczyła tematu zabezpieczeń naszej firmowej infrastruktury.

Na naszych oczach, podczas spotkania dokonano ataku na system! Spokojnie, wszystko w ramach „pokazu” 😉 prowadzonego przez naszego doświadczonego Klastrowicza Michała Kucharskiego (szefa działu QA i bezpieczeństwa w firmie Icotera).

Michał w sposób metodyczny i dokładny omówił krok po kroku zagrożenia oraz podał kilka przykładów największych ataków na firmy, również te z naszego lokalnego podwórka.

Od teraz będziemy zwracać większą uwagę na nasze działania w sieci. Bardzo dziękujemy za interesujące spotkanie!

→ Klastrowa Kawa Online – edukacja IT młodzieży w naszym regionie [7.10.2021]

Podczas ostatniej Kawy poruszyliśmy temat edukacji IT młodych osób w naszym regionie. Nasz Gość Marcin Gregorczyk zaprezentował nam aktualne dane z regionu oraz prognozy.

Postępujący niż demograficzny sprawia, że do szkół trafia coraz mniej młodych osób.
Firmy powinny więc już teraz podejmować współpracę z placówkami edukacyjnymi, aby rozwijać swoje relacje i zadbać o dostępność kadry w przyszłości.

Podczas naszej dyskusji pojawiło się wiele pomysłów na zacieśnianie więzi pomiędzy firmami IT a szkołami średnimi, m.in.:
– obejmowanie patronatem wybranych klas,
– organizowanie spotkań z młodzieżą,
– angażowanie się firm w nauczanie przedmiotów zawodowych w szkołach, itp.

Dziękujemy Klastrowiczom za udział w Klastrowej Kawie!

→ Klastrowa Kawa Online – być albo nie być POLSKICH FIRM w branży IT [09.09.2021]

Podczas ostatniej Kawy mieliśmy okazję spotkać się na naszym forum online i wspólnie podyskutować na tematy związane z rosnącymi wynagrodzeniami w naszej branży.

Podczas spotkania omówiliśmy:
– kwestie kadrowe,
– to, jak trudno jest pozyskać nowych pracowników oraz utrzymać obecną kadrę,
– potrzebę zmiany naszych dotychczasowych modeli biznesowych,
– przykłady przeobrażeń swoich biznesów i wprowadzenia dywersyfikacji, jako remedium na bieżącą sytuację.

Dziękujemy Klastrowiczom za zaufanie i wymianę informacji podczas naszych spotkań kawowych. Dzięki temu nasze rozmowy są jeszcze bardziej wartościowe.

Zdecydowanie nie wyczerpaliśmy tematu, a czujemy, że warto dalej o tym rozmawiać.
Wrócimy więc do tego tematu w naszym jesiennym cyklu spotkań klastrowych.

→ Klastrowa Kawa Online – feedback kawowy [29.07.2021]

Spotkanie podczas ostatniej Klastrowej Kawy dostarczyło nam wielu nowych tematów – między innymi pomysłów na nasze kolejne Klastrowe Kawy Online.
Wracamy 9 września, a przed nami w nowym „sezonie kawowym”, między innymi:
– tematy związane z bezpieczeństwem w naszych domach oraz bezpieczeństwem w firmach,
kwestie bezpieczeństwa na statkach,
kontynuacja tematu związanego z bezpieczeństwem naszych dzieci w sieci,
spotkania z innymi organizacjami biznesowymi, w tym klastrami działającymi w naszym regionie,
tematy prawne.
Wszystkim tym, którzy dopiero wybierają się na urlop życzymy odpoczynku i maksymalnego naładowania swoich baterii ?.

→ Klastrowa Kawa Online – Bezpieczeństwo naszych dzieci w Internecie [15.07.2021]

Podczas ostatniej Klastrowej Kawy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sieci naszych dzieci.
Naszym gościem specjalnym był Michał Kucharski (szef działu QA i bezpieczeństwa w firmie Icotera), który podzielił się z nami nie tylko swoją wiedzą techniczną w tym temacie, ale i refleksjami z życia rodzica.

Dzisiejsza dostępność do treści w Internecie, daje nam ogromną swobodę, oznacza niestety również wiele zagrożeń. Podczas spotkania mówiliśmy o socjotechnikach, które są stosowane wobec dzieci, wyrażane m.in. w sposób:
– child groomingu (zaprzyjaźnianie się z dzieckiem w sieci po to, aby potem wykorzystać tę sytuację np. do pozyskania danych osobowych bądź seksualnego wykorzystania),
– pro-ana (promowanie anoreksji w sieci; dziecko utożsamiając się z daną grupą promującą anoreksje z czasem również może zapaść na tę chorobę),
– sextortionu (często stosowany wobec osób dorosłych;
– szantażowanie – wymuszanie od ofiary zapłaty pod groźbą ujawnienia należących do niej materiałów o charakterze seksualnym).
To tylko niewiele wymienionych zagrożeń jakie czyhają w sieci

Podczas spotkania omówiliśmy też kilka narzędzi, które pomogą rodzicom w kontrolowaniu treści, które oglądają ich dzieci w Internecie.

Pamiętajmy, że ani nasze dzieci ani nasi rodzice, nie są bezpieczni w sieci. Warto edukować więc w tym zakresie swoich najbliższych.

Bardzo dziękujemy Michałowi za podzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Po naszym spotkaniu na pewno zwrócimy większą uwagę na treści, które umieszczamy w Internecie jak i również na to, z jakimi treściami mają kontakt osoby w naszym najbliższym otoczeniu!

→ Klastrowa Kawa Online – Jak dzisiaj – Networking is King [01.07.2021]

Ostatnia Klastrowa Kawa Online poświęcona była naszym dwóm firmom, które niedawno dołączyły do Klastra:
Poznaliśmy bliżej GRYFTEC Embedded Systems. Szczecińska firma specjalizuje się w systemach wbudowanych, technice mikroprocesorowej i układach reprogramowalnych. Działalność prowadzona jest zarówno w Szczecinie (siedziba), jak i w Koszalinie (oddział).
 TietoEVRY, to firma z nordyckimi korzeniami, która oprócz rozwoju oprogramowania głównie dla sektora automotive, prowadzi także usługi telekomunikacyjne, a w całej Polsce dostarcza usługi m.in dla sektora Healthcare, Welfare oraz Fintech. TietoEVRY zatrudnia pracowników zdalnie z całej Polski, mając również duże doświadczenie w pozyskiwaniu do pracy obcokrajowców.
Spotkanie było okazją do rozmowy również o sposobie pracy naszych firm członkowskich, a także o możliwościach pozyskiwania pracowników i współpracy w tym celu ze szkołami i uczelniami.

→ Klastrowa Kawa Online – Jak dzisiaj – w czasach pracy zdalnej, budować wartość organizacji w oczach pracowników i kandydatów do pracy [17.06.2021]

Podczas ostatniej Klastrowej Kawy Online, wraz z Agnieszką Pieczyńską próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie jak dzisiaj – w czasach pracy zdalnej, budować wartość organizacji w oczach pracowników i kandydatów do pracy.

Model hybrydowy, który dotychczas był kojarzony jedynie z ustaleniem sposobu pracy np.: 3 dni w biurze, 2 dni w domu – musi zostać zaktualizowany.
Obecnie potrzebne jest opracowanie odpowiedniej strategii, która umożliwi pracownikom lepsze przystosowanie się do zmian, ograniczając pojawiające się lęki. Warto jeszcze bardziej zatroszczyć się o pracowników.
Zdobycie przewagi konkurencyjnej przez pracodawcę na rynku pracy będzie możliwe m.in. poprzez rozwój relacji z pracownikami. O tym jak to robić, rozmawialiśmy na kawie.

Podczas spotkania Agnieszka odnosiła się do wyników badań przeprowadzonych przez PwC oraz McKinsey, które wskazują, że:
– aż 56% reprezentantów młodego pokolenia w Polsce preferuje pracę w biurze, a 44% wybrałoby pracę zdalną,
– dla 74 % badanych preferowaną formą umowy jest umowa o pracę,
– dla 68 % respondentów ważna jest dobra atmosfera w miejscu pracy,
– i tyle samo badanych wybierze pracę, w której będą mieli możliwość uczenia się od doświadczonych kolegów.

Bardzo dziękujemy Agnieszce za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

→ Klastrowa Kawa Online – Platforma Atrakcyjności Inwestycyjnej (sukces inProjects) [20.05.2021]

Podczas ostatniej Klastrowej Kawy Online, mieliśmy przyjemność zobaczyć ciekawe przestrzenie biura inProjects.pl. Wojciech Kozicki udzielił nam wskazówek w prowadzeniu współpracy z jednostkami publicznymi.

– inProjects.pl z sukcesem zrealizował duży projekt (Platforma Atrakcyjności Inwestycyjnej) dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
– Wojtek i Julia opowiedzieli nam całą historię współpracy przy tworzeniu platformy,
– Julia Wróblewska oprowadziła nas po biurze, pokazując ciekawe grafiki na ścianach.

Julio i Wojtku – bardzo Wam dziękujemy za przemiły tour po Waszych przestrzeniach, a także otwartość w dzieleniu się z nami swoimi doświadczeniami.

→ Klastrowa Kawa Online – usługi Technoparku Pomerania [06.05.2021]

Dzisiejsza Klastrowa Kawa Online, pozwoliła poznać szeroką ofertę wsparcia naszego Partnera – Technopark Pomerania.

Jakub Gibowski opowiedział nam m.in. o usługach wsparcia biznesowego:
Program Preinkubacji (z tej usługi może skorzystać każdy, kto chce tworzyć innowacyjne rozwiązania IT)
Program Inkubacji,
Program Ekspansji.

Ponadto, Jakub zaprezentował również usługę biura wirtualnego oraz omówił zakres oferty Centrum Danych, możliwość wynajmu przestrzeni coworkingowych i skorzystania z usługi streamingu.

Technopark Pomerania to doskonała przestrzeń do nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi firmami z branży. Z tego co wiemy, jest jeszcze dostępnych kilka przestrzeni biurowych w Technoparku.
– Warto skorzystać z oferty wynajmu biura i wsparcia biznesowego, które obejmuje m.in. możliwość skorzystania z doradztwa.

Nie wszystkie usługi są kierowane tylko do Lokatorów Technoparku Pomerania, co oznacza, że mogą z nich również korzystać firmy spoza Technoparku.

Dziękujemy za zaprezentowanie oferty Technoparku Pomerania!

→ Klastrowa Kawa Online – poznajmy Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.! [22.04.2021]

Ostatnia Klastrowa Kawa Online z firmą Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o. przyniosła nam mnóstwo ekscytujących wrażeń wizualnych!

Na początku spotkania poznaliśmy obszary działania firmy (maritime, digital oraz defence & aerospace), poprzez dokładne pokazanie użycia technologii na różnych statkach (cargo, wycieczkowy/ turystyczny), a skończywszy na mostku kapitańskim – jak wygląda dziś vs kiedyś.

Wojciech Kowalczyk (Dyrektor Services & Technology w firmie) w niezwykle charyzmatyczny sposób omówił ogromny wachlarz usług firmy, zaprowadził nas aż na głębiny oceanu, mieliśmy też okazję zobaczyć bliżej K-Master (nazwany przez jednego z Uczestników kawy „fotelem Star Treka”) oraz poznać zastosowanie podwodnego robota, który bywa nieoceniony przy akcjach serwisowych na dnie morza.

Cieszymy się, że kolejna firma o globalnym zasięgu dołączyła do naszego Klastra!

→ Obecne projekty i planowane działania Klastra IT [08.04.2021]

Podczas ostatniego spotkania przy kawie rozmawialiśmy o naszych aktualnych działaniach oraz zaprezentowaliśmy wyniki naszych ostatnich działań badawczych:

 • badanie sektora nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie,
 • badanie cyfryzacji gmin w regionie Pomorza Zachodniego,
 • badanie dot. współpracy klastrów z władzami w różnych regionach Polski.

Ponadto, poruszyliśmy temat oczekiwaniach firm Klastrowych w kontekście promowania Regionu i współpracy z naszymi włodarzami.

→ Poznajmy Polycom Studio! [25.03.2021]

Podczas ostatniej Klastrowej Kawy Online poruszyliśmy temat narzędzi do wideokonferencji.

Jako, że praca zdalna zagościła na dobre, nasi Klastrowicze obecnie rozważają wdrożenie różnych rozwiązań do prowadzenia spotkań online w swoich firmach.

Swoim doświadczeniem podzieliła się firma Consileon Polska, która przetestowała nowy sprzęt ułatwiający techniczną organizację m.in. konferencji. Natomiast Grzegorz Chamulak Dyrektor handlowy Xcomp (sprzedawca urządzenia) przedstawił w praktyce działanie narzędzia Polycom Studio.
Czego się dowiedzieliśmy?

 • Jak zastosować narzędzie Polycom Studio w firmie.
 • Poznaliśmy wiele funkcjonalności narzędzia, a także jego działanie na różnych platformach (m.in. Zoom oraz Teams).

Dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami!

 

→ System monitoringu obiektów technicznych [11.03.2021]

Dziękujemy za Wasz udział w kolejnej Kawie Online! Tym razem gościliśmy firmę Electronic Power and Market Sp. z o.o. Maciej Grunt (R&D manager) opowiedział nam o innowacyjnym systemie monitoringu obiektów technicznych. Czego się dowiedzieliśmy?

 • EPM dostarcza własne rozwiązania oraz integruje istniejące podsystemy monitoringu i bezpieczeństwa tworząc kompleksowe platformy zarządzania infrastruktura techniczną.
 • System nadzoru znalazł zastosowanie w ponad 14 tysiącach obiektów na terenie całego kraju.
 • Główne korzyści platformy to: zarządzanie dużą liczbą bezobsługowych obiektów, jednoczesna prezentacja wszystkich możliwych zagrożeń z wielu podsystemów bezpieczeństwa, zaawansowana, w pełni skalowalna platforma integracyjna SOT, MIT, BMS oraz korelacja zdarzeń.
 • Przykład? Przemysłowa piekarnia pracująca w trybie ciągłym borykała się z problemem dużej liczby alarmów, które wpływały na produkcję. Dzięki zastosowaniu rozwiązania EPM udało się ustalić przyczyny i zminimalizować liczbę alarmów oraz zredukować wpływ na firmę.
 • Fałszywe alarmy należą do najczęstszych problemów, z którymi muszą się zmagać posiadacze systemów monitoringu. Alarmy uruchamiane są przez zwierzęta, czy… rosnące chwasty.
 • Platforma EPM pozwala zmniejszyć liczbę wyjazdów interwencyjnych nawet o 80%.

Dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami – trzymamy kciuki za rozwój projektu!

 

→ Zatrudnianie obcokrajowców [25.02.2021]

Na ostatniej Kawie Online na warsztat wzięliśmy temat zatrudniania obcokrajowców. Niektóre z naszych Klastrowych firm posiadają w tym temacie duże doświadczenie, którym chętnie się z nami podzieliły!

Poruszaliśmy między innymi kwestie:

 • niezbędnych formalności (czyli kiedy trzeba zadbać o zezwolenie na pracę i pobyt, czym jest karta wysokich kwalifikacji i czemu warto ją mieć oraz czym jest wiza Poland Business Harbour),
 • tego, co warto podkreślić we wniosku (stanowiska IT są tzw. zawodami deficytowymi) oraz kto pomaga załatwić szybkie takie formalności w naszym Urzędzie,
 • różnorodności kulturowej i tego jakie to rodzi wyzwania w firmie (jedna z naszych firm prowadziła nawet specjalne szkolenia z zarządzania zespołami międzykulturowymi),
 • rezydentury oraz obywatelstwa polskiego m.in. w kontekście znajomości języka polskiego.

Pomimo, że rekrutacja obcokrajowca wymaga zaplanowania wielu dodatkowych działań, które muszą być podjęte w firmie (m.in. kwestie formalne – umowy, a także integracyjne i kulturowe), pod koniec spotkania wszyscy zgodnie stwierdzili, że otwieranie rekrutacji poza Polskę sprzyja poszerzaniu horyzontów i pozwala na rozwój – często szukane przez firmy niszowe kompetencje są niedostępne w najbliższej okolicy i trzeba sięgać po ekspertów np. z Włoch czy USA.

 

→ Autoprezentacja online [11.02.2021]

Dzisiaj swoją ogromną wiedzą podzielili się z nami: Piotr Krężel z firmy 24fps oraz Jakub Gibowski z Technoparku Pomerania.

Bardzo dziękujemy za mnóstwo wskazówek, które przekazaliście nam podczas tego spotkania!
Rozmawialiśmy m.in. o:

 • różnych źródłach światła,
 • perspektywie neutralnej, żabiej i bocianiej 😉
 • ostrości światła oraz świetle rysunkowym,
 • rodzajach mikrofonu (m.in. o tym, w jakich sytuacjach sprawdza się mikrofon kierunkowy),
 • a na samym końcu, Piotr wyjaśnił nam działanie profesjonalnego telepromptera, a Jakub wspomniał, że są już na rynku dostępne urządzenia kompaktowe choć mniej profesjonalne – w sam raz do użytku amatorskiego.

 

→ Dyskusja nt. hybrydowego modelu pracy [28.01.2021]

Na ostatniej Klastrowej Kawie Online spotkaliśmy się, aby wspólnie na forum porozmawiać o tym czy już wracamy do biur i jak przygotowujemy nasze organizacje i pracowników do ewentualnego powrotu. Rozmawialiśmy o tym jakie stosujemy kryteria ustalając na przykład liczbę osób, które będą w określone dni w biurze.

Większość firm wprowadziła model hybrydowy, w którym pracownicy są w biurze rotacyjnie, tj. w ustalone dni. Okazało się, że niektóre firmy spisały zasady w formie procedur, które determinują warunki przebywania w biurze w odniesieniu do regionalnych obostrzeń i wyznaczonych stref. Jedna z firm rozważa przyjęcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa (w regionie) za kryterium określające liczbę osób przebywających w biurze.
Wśród naszych Klastrowiczów są również firmy, które nie planują w najbliższym czasie wracać do biur. Nasza dyskusja dotyczyła więc również konsekwencji wynikających z wyboru poszczególnych modeli pracy.

Ostatnie miesiące pracy zdalnej pokazały wielu firmom, że stała praca poza biurem wpływa destrukcyjnie na kulturę ich organizacji. Jest to szczególnie dotkliwe dla tych firm, których główną wartością są bliskie relacje z pracownikami. Jedna z firm nazwała to procesem reorganizacji socjalnej, która zachodzi po cichu i jest następstwem trwałej pracy zdalnej.
Wybór modelu pracy na kolejne miesiące oraz towarzyszące temu zmiany, warto rozważyć w kontekście tych dwóch płaszczyzn:

 • organizacyjno-formalnej, dotyczącej procedur i metod działania,
 • emocjonalno-relacyjnej, związanej z ludźmi i atmosferą w organizacji.

Część Klastrowiczów zaczyna odczuwać koszty pracy zdalnej i trwałej izolacji społecznej u swoich pracowników. Skutkuje to oddaleniem się od życia firmy i zmniejszającym się zaangażowaniem u pracowników. Dbając o komfort i spokój psychiczny swoich pracowników, niektóre firmy wprowadziły nowe benefity – pakiety godzin u psychoterapeuty.
Jednak, zachęcając pracowników do powrotów do biur, trzeba również przeanalizować odpowiedzialność pracodawcy i skłonność do ponoszenia ewentualnych kosztów, wynikających na przykład z konieczności wysłania pracowników na testy na obecność koronawirusa.

Temat nie jest łatwy, ale na pewno im więcej danych zbierzemy tym lepiej będziemy mogli przygotować nasze firmy do ewentualnych zmian.

Agnieszka Pieczyńska, która moderowała nasze spotkanie, obiecała napisać artykuł, w którym przekaże praktyczne wskazówki do tworzenia takich procedur w firmach. Ważne, aby w tym całym procesie nasi pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa, a kadra zarządzająca poczucie kontroli nad sytuacją.

 

→  Jak planować w tym nieprzewidywalnym czasie? [14.01.2021]

Na pierwszej w nowym roku Kawie Online rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w naszych firmach i podejściu do biznesu, od kiedy nastała pandemia. Czy pandemia mocno zmieniła nasze plany?

Podchodząc ostrożnie do prowadzenia swoich biznesów w czasie pandemii, nasze firmy:
– dywersyfikowały projekty, aby dzielić ryzyka,
– skracały horyzont czasowy planów, zachowując czujność i zdolność do szybkiej reakcji i ewentualnej zmiany sposobu działania,
– pozyskiwały nowych klientów (np. firmy, które dotąd obsługiwały rynek niemiecki, z uwagi na ograniczenia w przemieszczaniu się, musiały zaczęły szukać klientów na rynku polskim),
– zauważyły, że nearshoring stanowi dużą szansę dla pozyskania zleceń w formie pracy zdalnej.

Klastrowicze opowiedzieli także o tym, jakie usługi rozwinęli. Rozmawialiśmy m.in. o:
– znacząco zwiększonym popycie na usługi z obszaru cybersecurity,
– szkoleniach online, które okazały się niezbędne do utrzymania ciągłości obsługi klientów,
– streamingu wydarzeń biznesowych i kulturalnych – nasz Partner Technopark Pomerania świetnie rozwinął tę usługę!
– systemach do obsługi online,
– rozwoju usług typu enterprise application dla różnych sektorów.

Dziękujemy za spotkanie, do zobaczenia na kolejnej Kawie Online!