Agnieszka Pieczyńska

Agnieszka Pieczyńska
Adres:

ul. Cyfrowa 6 pok. 3.07a
budynek F3, III piętro
71-441 Szczecin


email: biuro@pieczynska.com.pl
www: https://pieczynska.com.pl/
Obszary działalności:

doradztwo biznesowe, konsultingWykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami, szkoleniach i doradztwie, pomagamy w:

KOMPETENCJE HANDLOWE I MARKETING

 • tworzeniu strategii sprzedaży,
 • ocenie możliwości i kompetencji pracowników sprzedaży,
 • wprowadzaniu zasad i profesjonalizacji obsługi klienta,
 • badaniu i diagnozowaniu klienta,
 • przygotowywaniu planów promocyjnych,
 • w określaniu i wdrażaniu skutecznych zasad zarządzania działem handlowym.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • opracowywaniu i wdrażaniu zmian w organizacji,
 • diagnozowaniu atutów i słabych stron przedsiębiorstwa,
 • zbieraniu i systematyzowaniu danych o konkurencji,
 • tworzeniu planów strategicznych,
 • mierzeniu wyników działalności, nie tylko finansowych,
 • optymalizacji kosztów,
 • tworzeniu budżetów,
 • wyznaczaniu celów i systemu monitorowania wyników,
 • optymalizowaniu organizacji pracy

ZARZĄDZANIE LUDŹMI

 • tworzeniu efektywnych systemów motywacyjnych i wynagrodzeń,
 • diagnozowaniu styl zarządzania,
 • tworzeniu i wdrażaniu zasad oceny,
 • tworzeniu i wdrażaniu planów rozwoju dla pracowników,