Software Development Association Poland (SoDA) przeprowadziła badanie mające na celu wskazanie, które z narzędzi marketingowych sprawdziły się najlepiej w software house’ach podczas transformacji cyfrowej. Z raportu wynika, że inwestycje...
Jako Klaster IT podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego na Pomorzu Zachodnim. Wspieramy rozwój potencjału technologicznego oraz osiąganie wysokiego poziomu innowacyjności organizacji działających w naszym regionie. Obecnie...
Zapraszamy do udziału w badaniu sektora nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego! Jako Klaster IT chcemy zwiększać atrakcyjność naszego miasta i regionu. Dzięki informacjom uzyskanym w...