Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości zrealizowało badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw klastrowych.

Kwestionariusz badawczy, który znajduje się na stronie Fundacji (tutaj link) jest autorskim pomysłem Platformy Przemysłu Przyszłości. Kwestionariusz pozwala na samodzielne wykonanie badania przez firmę w celu jej samooceny poziomu cyfryzacji. Badanie pozwala na weryfikację słabych i mocnych stron, tworząc jednocześnie płaszczyznę do dyskusji nad kierunkami zmian w przedsiębiorstwie, ustalonymi na podstawie wystandaryzowanego podejścia.

Klaster IT pomógł w przeprowadzeniu badania wśród firm klastrowych a następnie, we współpracy z innymi klastrami, opracowaliśmy zbiorczy raport z przeprowadzonych działań wraz z obszernymi wnioskami.

 

 

Badanie było przeprowadzone łącznie na 150 przedsiębiorstwach, które są zrzeszone w klastrach, reprezentując różne branże i formy działalności.

Podstawą merytoryczną analizy uzyskanych danych był Model Dojrzałości Cyfrowej. Model zbudowany w układzie trójstopniowym składa się z trzech filarów kluczowych dla rozwoju Przemysłu 4.0, są nimi: Organizacja, Procesy i Technologie. Każdy z filarów składa się z kolei z czterech modułów, które następnie
zbudowane są z komponentów. W sumie model zawiera 12 kluczowych modułów
(20 komponentów) reprezentujących te aspekty, na których firmy powinny się
koncentrować, aby stać się organizacją wysoce dojrzałą cyfrowo i tym samym przygotowaną do realizacji opracowanego modelu Przemysłu 4.0.

 

 

 

Więcej informacji o Platformie Przemysłu Przyszłości znajduje się tutaj.