Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości realizuje badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw.

Ta forma badania jest autorskim programem Platformy Przemysłu Przyszłości do samodzielnego wykorzystania przez firmy w celu oceny ich sytuacji względem ustalonego wzorca. Pozwala na weryfikację słabych i mocnych stron, tworząc jednocześnie płaszczyznę do dyskusji nad kierunkami zmian w przedsiębiorstwie, ustalonymi na podstawie wystandaryzowanego podejścia.

Badanie umożliwi porównanie wyników pomiędzy przedsiębiorstwami, co może być pomocne w procesach zarządczych. Przeprowadzenie badania dojrzałości cyfrowej w przedsiębiorstwach klastrowych pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji dla ich właścicieli i osób zarządzających, między innymi w zakresie kierunków ewentualnych zmian oraz potrzeb firm. Wyniki tego badania mogą być wykorzystane w przyszłych projektach realizowanych przez koordynatorów klastrów na rzecz firm.

 

 

 

 

Prosimy nasze klastrowe firmy o wypełnienie ankiety do 30 listopada br.

Link do ankiety: TUTAJ >>>