Marcin Kaczmarek – prezes naszego Klastra oraz René Ebert – dyrektor zarządzający SIBB – ICT & Digital Business Association Berlin-Brandenburg, wspólnie podpisali list intencyjny dotyczący współpracy.
 
Treść podpisanego dokumentu zawiera deklarację współpracy i chęć wspierania wszelkich wspólnych przyszłych działań w ramach międzynarodowego projektu SIBB „Deep Tech Hub” oraz międzynarodowych działań prowadzonych przez nasz Klaster.
Wspólnie z SIBB będziemy pracować nad:
 • rozwojem sieci współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami biznesowymi w obszarze Deep Tech i ekosystemów gospodarki cyfrowej (ze strony SIBB w Berlinie i za granicą, ze strony Klastra IT w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim oraz za granicą),
 • efektywną wymianą informacji, kontaktów i innych zasobów, które sprzyjają sukcesowi w procesie internacjonalizacji startupów Deep Tech i MŚP z obu ekosystemów SIBB oraz Klastra IT,
 • wspólnym budowaniem i wzmacnianiem ekosystemów biznesowych i innowacyjnych na poziomie miasta i regionu,
 • promowaniem ekosystemów dla startupów, w tym programów akceleracyjnych i inkubatorów,
 • wsparciem dla firm Deep Tech w opracowywaniu strategii internacjonalizmu,
 • stworzeniem platformy współpracy między instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami klastrowymi oraz firmami w obszarze Deep Tech,
 • wymianą doświadczeń związanych z planowaniem strategicznym, przygotowywaniem analiz rynkowych oraz lokalizacją produktów i usług,
 • wsparciem startupów, które zainteresowane są ekspansją w Europie, oferując im dostęp do sieci doświadczonych podmiotów gospodarczych i organizacji partnerskich.

Skupimy się na tworzeniu partnerstw w celu promowania innowacji w następujących obszarach:

 • Forum Digital Platforms & Technologies,
 • Digital Transformation,
 • E-Health,
 • Industry 4.0.
Zapoznajcie się również z artykułem przygotowanym przez naszego niemieckiego partnera, znajdziecie go TUTAJ >>>
Teraz będziemy jeszcze intensywniej rozwijać współpracę z firmami i organizacjami niemieckimi. Wypatrujcie nowych projektów!