Ponownie wspólnie z Miastem Szczecin oraz Agencją Metropolii Szczecińskiej pod koniec 2022 r. zrealizowaliśmy
kolejne badanie dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie.

Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 100 firm, większość respondentów stanowiły firmy z sektora IT, BPO, SSC oraz R&D. Realizując badanie wykorzystano następujące metody badawcze:
– CAWI (ankieta w formie elektronicznej),
– metoda dyskusji eksperckiej.

Analiza wyników zrealizowanego badania wskazała, że:
– główny kierunek eksportu stanowią kraje DACH,
– większość firm wykazuje profil usługowy,
– oprócz kapitału polskiego, firmy charakteryzuje głównie kapitał niemiecki, amerykański oraz skandynawski.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie XII.2022 – II.2023. Realizacja tego projektu badawczego miała na celu zebranie podstawowych danych dotyczących rynku usług BPO/SSC/IT/R&D i tym samym zaktualizowanie informacji o branży w naszym mieście.