13 października spotkaliśmy się w gronie uczestników naszej eksperckiej grupy “Dobre praktyki HR w IT”. Tym razem rozmawialiśmy o tym jak skutecznie organizować swój czas. Spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Pieczyńska, która na co dzień doradza menadżerom jak budować i realizować strategie, jak sprawnie organizować firmę i mądrze współpracować z ludźmi. Jak mówiła Agnieszka:

Czasu nie zaoszczędzisz – możesz jedynie zmienić strukturę swoich aktywności. Do skutecznego zarządzania czasem (sobą w czasie) nie są niezbędne wyszukane techniki i metody. Punktem wyjścia powinna być czytelna struktura obszarów oddziaływania i celów, do których rozsądne gospodarowanie czasem ma doprowadzić. Bez przyjęcia odpowiednich założeń co do efektów pracy, na których nam zależy, próby wdrożenia zmian będą skutkowały jedynie jeszcze większą presją, a w dłuższym okresie, frustracją.

Od czego należy zacząć? Trzeba się zastanowić nad misją swojego stanowiska. Do czego firma mnie zatrudniła? Jakie cele mam osiągać? Na co się umówiliśmy? Dzięki takiej analizie priorytetyzacja zadań staje się łatwiejsza. Trzeba także ustalić obszary, na które mamy wpływ:

  • planowanie swojego dnia i efektów, jakie chcemy osiągnąć,
  • ustalanie z ludźmi reguł współpracy i konsekwentne ich przestrzeganie,
  • na stawianie granic i brak zgody na to, że inni swobodnie i bez konsultacji np. organizują Ci spotkania.

Kolejnym ważnym aspektem skutecznego zarządzania czasem jest rzetelna analiza obecnej sytuacji i określenie celu, jaki chcemy osiągnąć. Niestety ludzie nie robią tego, co myślą, że robią, a to, co robią, znacząco odbiega od tego, co powinni i chcieliby robić…

Więcej informacji na temat zarządzania czasem przeczytacie na blogu Agnieszki Pieczyńskiej – Przejdź do artykułu>>> 

Dr Agnieszka Pieczyńska doradza przedsiębiorcom z sektora MiŚP. W ramach prowadzonych projektów tworzy i wdraża strategie, systemy organizacji i zarządzania, identyfikuje obszary niskiej efektywności i projektuje usprawnienia, a także wspiera swoich klientów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich.