14 grudnia w ramach naszych cyklicznych spotkań i grupy Dobre praktyki HR w IT odbył się warsztat, który poprowadziła dla nas dr Agnieszka Pieczyńska.

Tym razem rozmawialiśmy o tym, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami.

Rola pracowników działów personalnych nie sprowadza się już jedynie do tworzenia systemu i procesów HR.  Aktualnie wymaga się od nich zaawansowanych umiejętności interpersonalnych, w tym prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Takich, których wielu chciałoby uniknąć.

Podczas naszej dyskusji, Agnieszka wskazała na to, iż trudne rozmowy wymagają:

  • odwagi,
  • empatii,
  • słuchania,
  • pytania,
  • komunikowania intencji.

Skuteczność rozmowy jest osiągana wtedy, gdy udaje się zrealizować wcześniej wyznaczony cel. Agnieszka podczas prezentacji szczegółowo omówiła różne style prowadzenia rozmów, podkreślając jednocześnie kluczową rolę odpowiedniego przygotowania się do spotkania.

Nieodłącznym elementem warsztatu były także interaktywne rozmowy oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Agnieszka znakomicie podzieliła się swoją wiedzą. W sposób merytoryczny zaprezentowała nam nie tylko kluczowe zagadnienia, ale również konkretnie poparła je przykładami. Jej umiejętność ukazywania różnych możliwości i właściwego podejścia do nich sprawiła, że przekazane informacje stały się nie tylko teoretycznymi koncepcjami, lecz również praktycznymi narzędziami, które można bezpośrednio zastosować w codziennym działaniu.

dr Agnieszka Pieczyńska doradza firmom technologicznym i wspiera zarządy firm w podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych . W ramach prowadzonych projektów tworzy i wdraża strategie, systemy organizacji i zarządzania, identyfikuje obszary niskiej efektywności i projektuje usprawnienia, a także wspiera swoich klientów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich.
Więcej informacji na temat Agnieszki, a także wiele merytorycznych artykułów dot. specyfiki zarządzania, znajdziecie na stronie: www.pieczynska.com.pl

Dziękujemy Agnieszce za to niezwykle wartościowe spotkanie, a wszystkim jego uczestnikom za przybycie i aktywny udział ! Do zobaczenia już wkrótce na kolejnych spotkaniach!