23.05.2022 r. w sali konferencyjnej Hotelu Dana, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej, ale zdecydowaną większość stanowiły osoby, które pojawiły się na miejscu osobiście.

Podczas części oficjalnej, Marcin Kaczmarek (Prezes Klastra) wraz z dr Magdaleną Ławicką (Dyrektorką Operacyjną w Klastrze) omówił sprawozdanie merytoryczne Zarządu. Przedstawione zostały również dotychczasowe działania statutowe oraz plany dalszych działań na najbliższe miesiące.

Jako reprezentant Komisji Rewizyjnej wystąpił Piotr Anioła. Piotr przedstawił sprawozdanie Komisji oraz przedstawił zalecenia, które powinny być zrealizowane podczas kolejnej kadencji.  Komisja oceniła działania Zarządu pozytywnie.

Warto podkreślić, że wynik finansowy Klastra IT w 2021 roku był lepszy o ponad 110 tys zł, w porównaniu do wyniku w 2020 roku.

Na koniec obrad odbyło się głosowanie nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdań oraz nad udzieleniem absolutoriom członkom Zarządu.