IT w branży morskiej

Śniadanie Biznesowe Klastra IT i Centrum Inicjatyw Gospodarczych

Jaki jest obecny stopień zaawansowania technologicznego w branży morskiej? Jakie innowacyjne projekty realizują nasze szczecińskie firmy? Jakie są trendy w zakresie rozwoju transportu morskiego? Właśnie te zagadnienia poruszymy już 1 grudnia na Śniadaniu Biznesowym!

KIEDY: 1 grudnia, w godzinach 9:00 – 11:30
GDZIE: Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 42


Cele spotkania:

  • Omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej stopnia zaawansowania technologicznego branży morskiej.
  • Wskazanie trendów rozwoju branży morskiej – przegląd rozwiązań proponowanych na całym świecie.
  • Networking branżowy – możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz rozpoczęcia współpracy biznesowej.

ZAPISZ SIĘ:

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Prosimy o wypełnienie formularza – na wskazany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.


PRELEKCJE I PRELEGENCI:

  • Potencjał regionu Pomorza Zachodniego i możliwości współpracy z firmami – organizator spotkania: Jacek Wójcikowski, Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych
  • Przegląd innowacyjnej działalności firm z branży nowoczesnych technologii z regionu Pomorza Zachodniego – organizator spotkania: Marcin Kaczmarek, Prezes Zarządu Klastra IT, dr Magdalena Ławicka, Dyrektorka Operacyjna, Klaster IT
  • Obszary zastosowania nowoczesnych technologii w gospodarce morskiej – dr inż. Andrzej Montwiłł, Prezes Zarządu, Zachodniopomorski Klaster Morski
  • Innowacje Maritime 4.0 – Wojciech Kowalczyk, Director Services & Technology, Kongsberg Maritime Poland
  • Komunikacja i przesyłanie danych, czyli o trendach w rozwoju sposobów komunikacji pomiędzy urządzeniami na statku – Marcin Fryda, Technical Training Manager, Danelec
  • Hybrydowy system wytwarzania energii elektrycznej na jednostki pływające – innowacyjny projekt firmy Elektryka MorskaDariusz Zimiński, Kierownik Działu Projektowego, Elektryka Morska

 


ORGANIZATORZY:

Klaster IT to stowarzyszenie ok. 80 firm informatycznych z regionu Pomorza Zachodniego. Jedna z największych organizacji tego typu w Polsce. Od 15 lat działa na rzecz rozwoju branży IT w województwie zachodniopomorskim.

 


Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych oraz innowacyjnych.
Szczegóły na stronie: www.cig.wzp.pl

 


PARTNER:

Zachodniopomorski Klaster Morski oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy środowisk: przemysłu, nauki i biznesu w sektorze gospodarki morskiej oraz podmiotów innych dziedzin, związanych z gospodarką regionu, a także organów administracji rządowej i samorządowej.
Szczegóły na stronie: www.klastermorski.org

 


WYSTĄPIĄ:

 

Kongsberg Maritime Poland
Szczegóły na stronie: https://www.kongsberg.com/maritime/

 


 

Elektryka Morska
Szczegóły na stronie: https://www.elektrykamorska.pl/

 


Danelec
Szczegóły na stronie: https://www.danelec.com/