Zapraszamy firmy do udziału w badaniu sektora nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego!

Jako Klaster IT chcemy zwiększać atrakcyjność naszego miasta i regionu. Dzięki informacjom uzyskanym w badaniu będziemy w stanie pokazać potencjał Szczecina i ukazać nasze miasto jako atrakcyjne miejsce do pracy i rozwoju.
Wspólnie pokażmy jak poszczególne gałęzie biznesu BPO/SSC/IT/R&D rozwijają się u nas!

Ankieta jest krótka, wypełnienie zajmie ok. 5 minut.

Badanie realizujmy na zlecenie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej sp. z o.o. tj. spółki z udziałem Miasta Szczecin, której głównym zadaniem jest aktywne wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego Szczecina, w tym inicjowanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami w mieście.