Wojciech Kowalczyk – Director Services & Technology – Kongsberg Maritime Poland:

W Kongsberg Maritime Poland podjęliśmy decyzję o dołączeniu do Zachodniopomorskiego Klastra ICT w 2020 roku, a kilka miesięcy później staliśmy się już formalnym członkiem organizacji innowacyjnych firm oraz ambitnych profesjonalistów.
W Klastrze ICT mamy możliwość nawiązywania współpracy z innymi liderami branży, wymiany wiedzy i doświadczeń co pozwala nam ciągle ulepszać nasze procesy, produkty oraz usługi.
Ponadto, dzięki praktycznemu dostępowi do najnowszych technologii oraz szkoleń, nasz zespół może rozwijać swoje umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi trendami w dynamicznej branży IT.
Współpraca z innymi członkami Klastra pozwala nam także zwiększać naszą widoczność i zdobywać nowych klientów.
Po prawie dwóch latach aktywnej partycypacji w klastrowym środowisku wiemy, że członkostwo to świetna inwestycja w przyszłość!


Piotra Anioła – Co-Founder & CEO – Spyrosoft Synergy:

Nasza firma korzysta m.in. z kanału „Zamówienia” oraz bierze udział w edukacyjnych projektach Klastra.
Dzięki kanałowi “Zamówienia” rozpoczęliśmy współpracę z lokalnymi firmami a z kolejnymi prowadzimy rozmowy. Klaster pomógł nam również w nawiązaniu współpracy z niemieckim stowarzyszeniem SIBB z Berlina!
Ponadto, uczestniczymy w inicjatywach, które mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży odnośnie branży IT. Takich jak: promocja branży IT w szkołach średnich oraz w projekcie dot. zaangażowania firm IT w edukację studentów.


Radosław Zacha – Dyrektor Generalny – General Informatics:

We współpracy z Klastrem podczas realizacji projektu “Work Visit Szczecin”, stworzyliśmy dedykowaną dla firm członkowskich stronę internetową z ofertami pracy z naszego regionu.
Dzięki członkostwu w klastrze możemy dotrzeć do młodzieży i uczniów, czyli potencjalnych praktykantów i stażystów. Bierzemy również udział w wyjazdach do szkół. Podczas spotkań opowiadamy młodzieży o możliwości wejścia do branży IT bez umiejętności programowania.


Wojciech Krawczak – Właściciel – WeBeeline:

W WeBeeline korzystamy z kanału zamówień – zarówno jako zleceniodawca i zleceniobiorca. Kanał pozwala nam dotrzeć do nowych klientów wśród firm klastrowych. Zawsze przeglądamy bazy CV, które wysyłane są w cotygodniowym newsletterze oraz mailingiem pod koniec miesiąca. Bierzemy również udział w Klastrowych Kawach Online i Śniadaniach Klastrowych – takie spotkania są okazją do networkingu. Każda prezentacja i rozmowa to dla mnie źródło wiedzy, bo ze względu na to, że jesteśmy małą firmą i chcemy się rozwijać, staram się podpatrywać „jak inni to robią” na różnych płaszczyznach biznesowych.