W dniu 20 lipca br. odbyło się wydarzenie, które zorganizowaliśmy wspólnie z Zachodniopomorską Radą Przemysłu Przyszłości, działającą z ramienia Platformy Przemysłu Przyszłości.

W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Rady, jak i reprezentanci firm produkcyjnych oraz przedstawiciele branży nowych technologii (firmy członkowskie Klastra IT).

Pomimo okresu wakacyjnego, spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Spotkaliśmy się, by poznać wzajemne potrzeby i możliwości współpracy w obszarze: nowe technologie – przemysł. Poznaliśmy kilka ciekawych firm produkcyjnych z regionu Pomorza Zachodniego, a nasze klastrowe firmy IT opowiedziały o swoich doświadczeniach oraz rozwiązaniach dla przemysłu. 

Spotkanie otworzyła dr Magdalena Ławicka w imieniu Klastra IT oraz Joanna Pyżanowska ze strony Zachodniopomorskiej Rady Przemysłu Przyszłości.

Po przedstawieniu się wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu,  Robert Bodendorf  Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Przemysłu Przyszłości, przedstawił narzędzia dla przedsiębiorców, które przygotowane zostały przez Platformę Przemysłu Przyszłości.  

W trakcie spotkania dr Magdalena Ławicka zaprezentowała działania oraz ofertę naszego Klastra IT, w ramach którego działa wiele firm, oferujących rozwiązania dla przemysłu. 

Następnie, trzy firmy stowarzyszone w naszym klastrze zaprezentowały swoje rozwiązania, adresowane dla przemysłu.  Krzysztof Kobus i Damian Parol z firmy firma Glass-Link, zaprezentowali rozwiązanie umożliwiające bezprzewodową komunikację dalekiego zasięgu w przemyśle przyszłości. Pokazali również wyniki pilotażowego wdrożenia rozwiązania w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Porcie w Gdyni, wskazując szerokie możliwości wykorzystania i wiele korzyści dla obiektów przemysłowych. System ten można stosować w różnych gałęziach przemysłu, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba komunikacji na daleki zasięg, umożliwia przesyłanie sygnału w czasie rzeczywistym, pozwalając na odczyt urządzeń i pojazdów oraz zdalne monitorowanie.

Poznaliśmy również rozwiązania dotyczące „Automatyzacji procesów i pracy zespołów”, które w ramach prezentacji omówili Grzegorz Dembicki i Adam Sienkiewicz z firmy Sagra Technology. System opracowany przez ich ekspertów automatyzuje pracę zespołów sprzedażowych, hali produkcyjnych czy zespołów audytorów. Poznaliśmy również stworzoną przez firmę Sagra aplikację mobilną do digitalizacji zadań i procesów o nazwie TRYBIQ, przeznaczoną dla serwisantów i audytorów.

W dalszej części spotkania o „Zarządzaniu produkcją w systemie Rekord.ERP” opowiedzieli Andrzej Żmidziński i Leszek Muskała, reprezentujący firmę Rekord Pomorze, która oferuje systemy wsparcia dla administracji oraz dla produkcji. Wspomagają one budowanie struktur i procesów. W swoim zakresie  firma oferuje między innymi: portal pracowniczy, dzięki któremu można obsłużyć kadry, księgowość czy usystematyzować obieg dokumentów.

Po prezentacjach nastąpiła część dyskusyjna spotkania. Uczestnicy podzielili się na grupy i wzięli udział w rozmowach. Rozmowy toczyły się wokół możliwości współpracy przedstawicieli dziedzin naukowych z różnymi branżami przemysłowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pojawiły się głosy, że jest w regionie potrzeba organizowania takich spotkań jak dzisiejsze, tak by każda ze stron mogła poznać możliwości i potrzeby drugiej. Rozmawiano także o innych ważnych projektach Platformy Przemysłu Przyszłości oferowanych przedsiębiorcom, takich jak Szkoła Lidera, czy Fabryka Przyszłości.

Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej. Łącznie w spotkaniu wzięło udział prawie 45 osób, w tym większość stacjonarnie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za to inspirujące spotkanie i zapraszamy na kolejne wydarzenia!