Wczoraj w trakcie trwania konferencji „To Share Knowledge and Experience”-TSKAE odbyło się organizowane przez nas spotkanie z Ekspertem – Dr.-Ing. Frank Lochter, który jest współtwórcą strategii wykorzystania sztucznej inteligencji wbrandenburskich przedsiębiorstwach.  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Energii (MWAE) opracowało tę strategię w celu poprawy możliwości rynkowych dla technologii AI i ich wykorzystania  w brandenburskich przedsiębiorstwach oraz zminimalizowania ryzyka dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu aplikacji AI. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a także o możliwościach nawiązania współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięły nasze klastrowe firmy: Spyrosoft, Unikie, Do It Global, Panopticum oraz Grupa IT.