AHK Polska

AHK Polska
Adres:

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa


email: info@ahk.pl
www: https://ahk.pl/pl/
Linked In Facebook

AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od 25 lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi. Zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.