Autocomp Management Sp. z o.o.

Autocomp Management Sp. z o.o.
Adres:

ul. 1 Maja 36
71-627 Szczecin


email: biuro@ac-management.com.pl
www: http://www.autocomp.com.pl/
Facebook

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. jest działającym na międzynarodowym rynku producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie systemów wspomagających szkolenia dla sektora obrony narodowej i służb mundurowych oraz dla branży transportu kolejowego, kołowego i wodnego. Autocomp jest również wykonawcą dedykowanych specjalistycznych projektów z zakresu automatyki dla przemysłu i na potrzeby Marynarki Wojennej.

Firma posiada własne zaplecze badawczo-naukowe obejmujące pracownie technologii informatycznych, elektroniki, optyki i mechaniki. Wiele opracowanych w nich autorskich rozwiązań zostało opatentowanych i zaimplementowanych we własnych produktach. Zakres i skala prowadzonych prac pozwoliła na uzyskanie przez Autocomp statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Autocomp Management realizuje projekty w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, od roku 2008 Spółka pracuje nad nowymi wyrobami i usługami o zastosowaniu cywilnym i wojskowym.
Kluczowe linie biznesowe Autocompu to:

  • Wojskowe i cywilne systemy szkolno-treningowe, symulatory i trenażery
  • Projekty z dziedziny automatyki i sterowania
  • Systemy bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną

Rozwiązania Autocomp Management są systemami otwartymi i mogą być dostarczane jako samodzielne moduły, jako podsystemy do platform szkoleniowych firm trzecich, jak również umożliwiają dołączanie modułów symulatorów szkoleniowych innych producentów.

Strategiczni Partnerzy naukowi Spółki to: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Największym zagranicznym partnerem Autocompu jest niemiecki koncern Krauss Maffei Wegmann (KMW), dla którego firma dostarcza symulatory użytkowanych m.in. przez polską armię czołgów Leopard 2A4/2A5 oraz całej rodziny pojazdów opartych na tych podwoziach. Innymi ważnymi międzynarodowymi Partnerami Autocompu są izraelski koncern Elbit i szwajcarski RUAG.

Do istotnych projektów zrealizowanych przez Autocomp Management należą m.in.:

  • ŚNIEŻNIK – wojskowy system wsparcia szkolenia bojowego (w 21 jednostkach WP) – m.in. uruchomienie najnowocześniejszego w Polsce symulacyjnego centrum szkoleniowe ŚNIEŻNIK w 12 BZ w Stargardzie,
  • POJEDYNEK – cywilny strzelecki system szkolno-treningowy – wdrożenia dla szkół z klasami mundurowymi i oddziałów przygotowania wojskowego
  • WSB04 – system bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną – wdrożenia na poligonach Wojska Polskiego
  • PPZR Grom /Piorun – symulator szkolenia strzelców przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Grom/PIORUN
  • SMART RVM – automaty selektywnego zbierania, kompaktowania i segregacji jednorazowych opakowań po napojach. Umożliwia zebranie trzech rodzajów surowca: butelek PET, nakrętek i puszek ALU, wdrożenia dla R3Polska
  • System DP – system dynamicznego pozycjonowania okrętu, wdrożony na okrętach typu ORP Kormoran
  • Symulatory pojazdów kolejowych – od podstawowych trenażerów stacjonarnych i generycznych (CD – Czechy, DB – Niemcy), do zaawansowanych symulatorów EN57AL, EU07, EP09, SM42, 31WE/36WE, SA-136, ET22 (w Polsce) , SMD70 (SA Rail – Arabia Saudyjska

W 2007 r. Spółka otrzymała Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, która została rozszerzona w 2011r.

W 2019 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów, Autocomp Management Sp. z o.o. trafiła na wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Minister Rozwoju Decyzją z dnia 01.04.2020r. nałożył na Firmę obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.