Netcom Building Technologies

Netcom Building Technologies
Adres:

ul. Cyfrowa 6, pok. B.3.15
budynek F3, III piętro
71-441 Szczecin


www: http://netcom.pl/
Obszary działalności:

rozwiązania telekomunikacyjne, usługi informatyczne, systemy bezpieczeństwa


Facebook

Firma Netcom Building Technologies Sp. z o.o. została założona w Szczecinie w 2012 roku jako spółka „córka” firmy NETCOM Sp. J. działającej nieprzerwanie od 1999 roku. Od początku jest związana z branżą telekomunikacyjno-elektryczną, operując nie tylko w rejonie województwa zachodniopomorskiego, ale także na terenie województw ościennych.

Głównym profilem działalności firmy jest projektowanie, wykonawstwo i nadzór systemów bezpieczeństwa (systemy antywłamaniowe, telewizja przemysłowa, kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy), systemów przeciwpożarowych (w tym systemy gaszenia gazem, dźwiękowy system ostrzegania), sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Postęp jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie ww. systemów oraz ewolucja świadomości inwestorów oczekujących wykonania zadania inwestycyjnego „pod klucz”, sprawia, że firma zapewnia kompleksową obsługę.

Projektowanie:
Wykonujemy projektowanie sieci niskoprądowych, przeciwpożarowych, alarmowych, komputerowych lokalnych i rozległych, przygotowując dla klienta:

– Projekty budowlane > uproszczone; w przypadku naszej działalności zakres opracowania obejmuje wewnętrzne instalacje elektryczne w budynkach produkcyjnych i biurowych.
Przygotowujemy je dla klienta na podstawie typowych rozwiązań instalacji elektrycznych, projektu architektoniczno-budowlanego, wytycznych ochrony przeciwpożarowej, wytycznych klienta, a także obowiązujących przepisów i norm.

– Projekty wykonawcze > szczegółowe, powstałe na podstawie podkładów architektonicznych, projektów przebudowy pomieszczeń, uzgodnień międzybranżowych, obowiązujących przepisów i norm oraz uzgodnień z inwestorem. Klient otrzymując od nas dokumentację wykonawczą uzyskuje projekt wykonawczy z częścią opisową i rysunkową, wykaz niezbędnych urządzeń i materiałów do wykonania instalacji, a także wstępny kosztorys wykonania wybranej instalacji.

– Projekty powykonawcze > szczegółowe, w których klient otrzymuje od nas pełną informację opisową i rysunkową w jaki sposób oraz przy użyciu jakich materiałów zostały poprowadzone instalacje w przebudowanych pomieszczeniach.

Prace instalacyjne:

  • usługi instalowania i modernizowania istniejących systemów bezpieczeństwa, systemów przeciwpożarowych, okablowania strukturalnego, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
  • usługi montażu i programowania urządzeń z zakresu szeroko pojętej telekomunikacji,
  • usługi integracji sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem sieciowym.

Czynności konserwacyjne:

  • stała opieka techniczna, utrzymanie w sprawności zainstalowanych u klienta systemów, diagnozowanie uszkodzeń oraz naprawy urządzeń stanowiących elementy składowe systemów,
  • konserwacja i modernizacja central telefonicznych, systemów telekomunikacyjnych (Siemens, Panasonic, LG, Datera)
  • administrowanie oraz naprawy konfiguracyjne, programowanie central telekomunikacyjnych oraz central systemów bezpieczeństwa i ppoż,
  • dostosowywanie oprogramowania do potrzeb klienta.