Technopark Pomerania

Technopark Pomerania
Adres:

ul. Cyfrowa 6,
71-441 Szczecin


email: technopark@spnt.pl
www: http://technopark-pomerania.pl/
Linked In Facebook Twitter

Technopark Pomerania to zespół obiektów zarządzanych przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, gdzie realizowane są programy wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, wynajem biur oraz świadczenie usług w centrum danych. Technopark Pomerania nie posiada osobowości prawnej, jest nazwą przyjętą dla określenia miejsca i wyróżnienia marki. W celu wzbogacenia oferty Technoparku i uatrakcyjnienia go dla firm współpracujemy z innymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie oraz branżowymi organizacjami pozarządowymi.

Pozostała działalność Spółki koncentruje się na:

  • realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie szkoleń, edukacji oraz nauki i biznesu
  • świadczeniu usług doradztwa i konsultingu ICT dla administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych.

Technopark Pomerania zapewnia infrastrukturę do koordynacji działań Klastra.it