Zgłoś się na praktyki/staż do firm Klastra

Klaster ICT Pomorze Zachodnie stale współpracuje ze szkołami średnimi i uczelniami, które kształcą w kierunkach informatycznych i powiązanych:

 • Wydział Informatyki ZUT
 • Wydział Elektryczny ZUT
 • Akademia Morska
 • WEFiZ – Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Akademia Sztuki
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Collegium Balticum
 • Technikum Informatyczne SCI
 • Zespół Szkół Łączności
 • Centrum Edukacji „Zdroje”
 • Liceum Ogólnokształcące nr 4
 • ZCEE
 • ZCEMiP
 • Technikum Informatyczne SCI

Od 2010r. firmy należące do Stowarzyszenia organizują cyklicznie miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów szkoły. Zakres zadań przydzielanych praktykantom jest bardzo szeroki: poprzez prace związane z konfiguracją sprzętu komputerowego, programowaniem, obróbką grafiki, tworzeniem stron WWW, po weryfikowanie systemów zarządzania treści – często są to wyzwania daleko wykraczające poza obowiązujący program nauczania.

Zadania przydzielane są na podstawie kompetencji, które poznawane są przez pracodawców dzięki formularzom zgłoszeniowym opracowanym przez należący do Klastra ICT Pomorze Zachodnie Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Dla uczniów jest to początek kariery zawodowej w branży IT. Najzdolniejsi mogą liczyć na dłuższą współpracę lub stałe zatrudnienie w firmach. Praktyki zawodowe to także szansa dla firm na wyławianie talentów informatycznych już na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego i włączanie się w rozwój przyszłych pracowników.

Klaster.it czynnie – zaangażowany w proces transferu wiedzy ze świata biznesu do szkół – podjął starania mające na celu podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w technikach informatycznych. Przy udziale praktyków z firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie na uczelniach, w szkołach i na terenie Technoparku Pomerania odbywają się spotkania z uczniami i studentami mające na celu przekazanie im nie tylko wiedzy praktycznej, ale też ogólnej wiedzy o podejmowaniu i organizacji pracy w firmach branży ICT naszego regionu.


WYPEŁNIJ FORMULARZ