14 czerwca o godzinie 16.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie (transmitowane również online).

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym udział wzięło 40 osób (członków zwyczajnych Klastrowych firm), wybrano nowych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Obecnie, na okres dwuletniej kadencji, w Zarządzie Klastra IT zasiada: Marcin Kaczmarek (Prezes Zarządu), Daniel Czapiewski, Kamil Pilarski, Marcin Skonieczny i Piotr Koszur. Komisja Rewizyjna będzie reprezentowana przez: Katarzyną Wiśniewską-Kwaśnik, Rafała Malujdę i Leszka Rogalińskiego.

Nowy Zarząd chce zarówno kontynuować działania, podjęte do tej pory, jak i wdrożyć nowe plany, które w dalszej perspektywie pozwolą na zwiększenie możliwości rozwoju dla firm z branży IT oraz ukazanie potencjału naszego regionu.