W ubiegłym tygodniu w trakcie wydarzenia V Spotkanie Nauki i Biznesu odwiedziliśmy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

Dzięki uprzejmości Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, który osobiście oprowadził nas po Laboratorium Hali Technologicznej wydziału, mieliśmy okazję zapoznać

się z nowoczesnym wyposażeniem hali. Zobaczyliśmy m.in. aparaturę badawczą zakupioną w ramach realizacji projektów: „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium

Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących” oraz „Doposażenie Hali

Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zasobów maszyn oraz urządzeń mieszczących się w Laboratorium. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki prowadzi intensywne

badania nad nowoczesnymi technologiami budowy i eksploatacji maszyn, co otwiera szerokie perspektywy współpracy w wielu innowacyjnych projektach.

To było wspaniałe spotkanie, dzięki któremu poznaliśmy zaplecze badawcze wydziału.

Panu Dziekanowi dziękujemy za zaproszenie oraz fascynującą prezentację infrastruktury Laboratorium Hali Technologicznej wydziału.

 

fot. M. Dolata

fot. M. Dolata

 

fot. M. Dolata