Mieliśmy dziś przyjemność uczestniczyć w V Spotkaniu Nauki i Biznesu, które zorganizowane zostało przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

W pierwszej części spotkania wystąpiła nasza Dyrektorka – dr Magdalena Ławicka, która zaprezentowała informacje na temat branży IT w naszym regionie. Opowiedziała również o działaniach Klastra IT, a także o naszych zrzeszonych firmach.

Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli firm wpisujących się w realizację inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Była to doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami badawczymi wydziału i  rozwoju procesów produkcyjnych.

Dziękujemy Dziekanowi wydziału – prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor za za zaproszenie do udziału w spotkaniu. Cieszymy się, że jako Partner mogliśmy wesprzeć tę inicjatywę.